Steun ons en help Nederland vooruit

Paul de Beer

Oud-wethouder | Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat

42 jaar

Breda

D66 heeft me altijd getrokken door optimistische en vooruitstrevende karakter van de partij. D66 bedenkt de oplossingen van vandaag en morgen en torst het verleden niet mee bij het benaderen van problemen, dossiers en betrokkenen. Onze partij durft out-of-the-box te denken en ook tegen de stroom in. Ik houd nog steeds van dat lef in de spannende combinatie met nuance en relativering.

EIGEN KRACHT.

Mijn interesse is breed en loopt van jeugd, sport, cultuur en onderwijs tot en met de beleidsvelden ruimtelijke ontwikkeling en wonen. In plaats van het uitlichten van 1 beleidsterrein, heb ik me als fractievoorzitter ( 2010-2015) gericht op de rol van de lokale overheid. In mijn ogen is dat een overheid die ruimte biedt aan initiatieven, barrières wegneemt, die uitgaat van de eigen kracht en tegelijk oog heeft voor die mensen die op eigen kracht onvoldoende kunnen voorzien in hun bestaan. Ik houd van een overheid die slim verbindt, professioneel en transparant handelt,en benaderbaar is.

DE KRACHT VAN BREDA.

Breda heeft prachtige herkenbare iconen. We kennen ze allemaal: de Grote kerk, het Valkenberg, Begijnenhof, de hele lijst. Ook de lijst bekende Bredanaars is iconisch, evenals de lijst met fantastische bredase bedrijven. Ik werk vooral graag aan de nieuwe iconen van Breda. Ervoor zorgen dat er nieuwe succesvolle Bredase bedrijven ontstaan en succesvolle Bredanaars bij komen. Zie ook het filmpje met mijn inzending voor de tentoonstelling I Love Breda.

 

Wethouder Paul de Beer is per 7 juni 2018 als portefeuillehouder verantwoordelijk voor:

  • Stedelijke Ontwikkeling, Vastgoed en Klimaat

stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening, grote ruimtelijke projecten: Via Breda (coördinerend), Teteringen, Achter de Lange Stallen, Amphia Ziekenhuis, CSM-terrein, doortrekken Nieuwe Mark, gebiedsontwikkelingen, Omgevingswet en -visie gemeentelijk vastgoed, vastgoedontwikkeling, verduurzaming, gemeentelijk vastgoed, accommodaties en beheer, klimaatadaptatie, groen en water, natuur- en landschapsontwikkeling, natuur- en milieueducatie, dierenwelzijn, NAC

Meer van Paul de Beer
Onze partij durft out-of-the-box te denken
- Paul de Beer