Steun ons en help Nederland vooruit

Mieke Nuijen

Raadslid. Portefeuilles: Cultuur, WMO, Welzijn, Volksgezondheid

70 jaar

Ulvenhout ||0622399940

D66 kiest altijd voor de nuance, voor het doordenken van maatschappelijke vraagstukken. Bovendien is het een partij van het midden: soms links, soms neigend naar rechts, maar altijd met een onderbouwd verhaal. Het is bovendien een partij die de democratische grondrechten – en burgerlijke vrijheden – respecteert. Omdat de partij sinds haar oprichting in 1966 goed onderwijs voor iedereen bepleit, ben ik lid van deze partij.

Het maatschappelijke, sociale en culturele veld heeft mijn warme belangstelling. Omdat er op deze terreinen veel op de gemeente afkomt, zet ik graag mijn expertise en levenservaring in om dat allemaal in goede – en rechtvaardige – banen te leiden.

STILLE KRACHTEN.

Het cement van de samenleving draait op de inzet van burgers. Onder hen zijn er velen die zich op wijkniveau vrijwillig en belangeloos inzetten voor een sociaal leefklimaat. De meesten krijgen nooit een lintje, maar ik ben trots op al die stille krachten met hun tomeloze inzet.

Meer van Mieke Nuijen
Het cement van de samenleving draait op de inzet van burgers.
- Mieke Nuijen