Steun ons en help Nederland vooruit

Bart Lauwen

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening - Wijkaanpak - Gemeentelijk vastgoed - Bereikbaarheid - Omgevingswet

23 jaar

Effen-de Rith

Rode draad bij de portefeuilles die ik heb is de integrale blik op zaken. Van de Omgevingswet die openbare ruimte en de gezonde fysieke leefomgeving met tal van andere zaken op een integrale manier bij elkaar brengt, tot wijkaanpak waarbij meer de sociale kant komt kijken. Deze portefeuilles passen goed bij mij omdat ik vanuit mijn studie geschiedenis en mijn agrarische achtergrond altijd al zaken van meerdere kanten heb bekeken.

Ik ben lid geworden van D66 omdat ik geloof in de idealen waar D66 voor staat en in haar manier van politiek bedrijven. Zeker de behoefte om mensen te betrekken bij besluitvorming, verbindingen aan te gaan en verantwoordelijkheid te nemen spraken mij erg aan. Toen ik als jongen op de middelbare school allerlei belangrijke zaken voorbij hoorde komen en er niks van mocht vinden, want ik was te jong, toen was het voor mij duidelijk. Geloof in de eigen kracht van mensen, ook in die van jongeren!

Ik wil dat we de ambities uit het coalitieakkoord blijven verwezenlijken. Breda Durft was het uitgangspunt van D66 en die houding wil ik met de fractie vast blijven houden.
Het belangrijkste is dat we bij de nieuwe fysieke en sociale inrichting van de stad blijven kijken naar duurzaamheid, klimaat en de sociale aspecten. Maar ook de aandacht voor de verbinding tussen platteland en stad is iets waar ik me voor wil inzetten.
Kortom, een duurzamer, groener en mooier Breda, daar zet ik me voor in!

Meer van Bart Lauwen
Een duurzamer, groener en mooier Breda, daar zet ik me voor in!
- Bart Lauwen