Steun ons en help Nederland vooruit

Bart Lauwen

Vicefractievoorzitter | Bouwen, Wonen, Ruimtelijke Ordening, Afval, Stedelijke ontwikkeling, Gemeentelijk vastgoed, Cultuur, LHBTI+

25 jaar

Effen-de Rith || 06-31310816

Als raadslid zet ik me in op de domeinen: Ruimtelijke Ordening, Vergroening, Bestuurlijke vernieuwing, Wijkaanpak, Vrijkomende Agrarische Bebouwing en LHBTIQ beleid.

Met de Omgevingsvisie en de Omgevingswet maken we als stad keuzes. De keuze voor middeldure woningen, voor een groene en leefbare stad waarin er niet alleen gewoond wordt, maar juist geleefd wordt! Met voorzieningen in alle wijken, ruimte voor groen en voor recreatie. Ook hebben we voortdurend aandacht voor nieuwe bouw en woonvormen, D66 is de partij van innovatie en van vooruitdenken, ook als we het hebben over Ruimtelijke Ordening. We willen mede bouwen voor de student, de starters en voor  de middeninkomens, waarbij hoogbouw vaker een uitkomst kan zijn.

In de raad zet ik me ook in voor het Bredase buitengebied, waarvan de bespreeknotitie Vrijkomende Agrarische Bebouwing een aanzet heeft gegeven voor het gemeentelijke beleid hieromtrent. Mijn agrarische achtergrond heeft dan ook een speciale plaats en vanuit die hoek blijf ik ook bezig om te kijken hoe we met de vraagstukken van vandaag de dag naar een vitaal buitengebied blijven gaan, waar een bruisend buitengebied voorop staat en leegstand en ondermijning worden tegengegaan! Op die manier verbinden we stad en platteland, net zoals de Omgevingswet dat ook beoogt!

Daarnaast zet ik me blijvend in voor LHBTIQ acceptatie en beleid in onze gemeente, Breda brengt het samen, voor iedereen!

In het dagelijks leven werk ik als project manager bij een education tech startup genaamd Knowingo, het hoofdkantoor staat in Breda, maar we hebben ook operations in met name Dubai. Vanwege deze achtergrond houd ik ook een bijzondere interesse in het digitaliseringsvraagstuk en rondom het privacyvraagstuk.
Ook ben ik als regiobestuurslid voor D66 Brabant actief en houd ik me daar bezig met ledenbinding, campagne en communicatie. Het is super tof en leerzaam om bij zoveel verschillende afdelingen in onze provincie betrokken te zijn en te kunnen helpen bij het opbouwen van sterke en gezonde afdelingen in onze provincie.

Tot slot ben ik als voorzitter van ons gemeenschapshuis in Effen ook betrokken bij de ontwikkelingen in het dorp Effen.

Heb je vragen of wil je me iets meegeven?
Mail naar bartlauwen@gmail.com
Of app naar 06-31310816!
Trek me vooral aan het jasje en tot snel!

Meer van Bart Lauwen
Een duurzamer, groener en mooier Breda, daar zet ik me voor in!
- Bart Lauwen