Steun ons en help Nederland vooruit

Bart Lauwen

Portefeuilles: Ruimtelijke Ordening - Wijkaanpak - Gemeentelijk vastgoed - Bereikbaarheid - Omgevingswet

24 jaar

Effen-de Rith || 06-31310816

Vanuit mijn bachelor Geschiedenis en mijn master Bestuurskunde heb ik een brede kijk op verschillende zaken. Afgelopen jaren ben ik me ook meer gaan verdiepen in de wereld van de tech, data-analytics, privacy en AI, zodoende zal ik ook in mijn portefeuilles Ruimtelijke Ordening, wijkaanpak, gemeentelijk vastgoed, bestuurlijke vernieuwing, bereikbaarheid en de Omgevingswet extra aandacht hebben voor wat betreft deze punten. Zo kun je met behulp van tech en digitale systemen Ruimtelijke Ordening nog inzichtelijker maken, of kun je met behulp van data-analytics verkeersbewegingen in beeld brengen en verwerken. Goed beleid wordt gevoed door betrouwbare en kwantificeerbare data. Ook bij de Omgevingswet is het Digitale Stelsel van groot belang voor de uitvoering hiervan, hoe krijgt dat vorm? Maar ook de vraag of iedereen wel meekan met de digitalisering is een legitieme!

Tot slot heeft mijn agrarische achtergrond ook een speciale plaats en vanuit die hoek blijf ik ook bezig om te kijken hoe we met de vraagstukken van vandaag de dag naar een vitaal buitengebied blijven gaan, waar een bruisend buitengebied voorop staat en leegstand en ondermijning worden tegengegaan! Op die manier verbinden we stad en platteland, net zoals de Omgevingswet dat ook beoogt!

Heb je vragen of wil je me iets meegeven?

Mail naar bartlauwen@gmail.com

Of app naar 06-31310816!

Trek me vooral aan het jasje en tot snel!

Meer van Bart Lauwen
Een duurzamer, groener en mooier Breda, daar zet ik me voor in!
- Bart Lauwen