Steun ons en help Nederland vooruit

Ron van Loon

Raadslid. Portefeuilles: Financiën, Grondbedrijf, Economie

58 jaar

Breda || 06-13525363

Ik vind D66 de enige echt liberale partij. Liberalisme houdt voor mij in dat mensen een maximale vrijheid hebben om zich te ontplooien, zonder dat dit leidt tot egoïsme en “koud kapitalisme”. Dit vertaalt zich voor mij in het voorkomen van betutteling en regelzucht door de overheid, stimuleren van ondernemerschap en eigen initiatief, veel aandacht voor onderwijs als middel voor mensen om zich te kunnen ontwikkelen en tegelijk aandacht voor groepen die niet de altijd de wind mee hebben.

Ik houd mij bezig op de terreinen van;

– De economische ontwikkeling van Breda, haar bedrijven en haar burgers.
– Het stimuleren van een ondernemersvriendelijk klimaat, waarin de overheid ondernemers niet beperkt in overdreven regels, ook niet doodknuffelt met subsidies maar maximale ruimte geeft binnen de wettelijke mogelijkheden.
– Zorgen dat de bijzondere positie die Breda heeft als onderwijsstad wordt behouden en verbeterd. Stimuleren dat de synergie tussen deze uitstekende onderwijsinstellingen en bedrijven in de stad beter wordt benut.
– De financiële beheersing van de Gemeente Breda, die de afgelopen jaren (noodgedwongen) al fors is verbeterd maar nog steeds een flinke slag kan maken.

DE GROTE MARKT MET DE GROTE KERK.

Deze staat voor mij symbool voor de lange geschiedenis van de stad en de betekenis ervan voor de geschiedenis van Nederland.
Tegelijk is het wat het zegt: Een markt, als symbool voor economische activiteit, door de weekmarkt, de horeca en het winkelhart dat eromheen ligt.
Tenslotte is het het hart van “gezellig Breda” waar Carnaval, Jazzfestival en andere evenementen worden gestart en afgesloten, en is het hiermee het hart van een stad waarin het fantastisch is om te wonen.

Meer van Ron van Loon
Ik vind D66 de enige echt liberale partij.
- Ron van Loon