Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 3 november 2013
Tim van het Hof

Tim van het Hof

Mijn politieke ambitie begon bij de G500, een jongerenorganisatie die zich inzette voor hervormingen. Dit zijn hervormingen waar D66 zich ook al jaren voor inzet, zoals de woningmarkt, arbeidsmarkt en pensioenstelsel. D66 is in mijn beleving geen ideologische partij in de zin van sociaal of liberaal, maar een partij die in het heden staat en…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2013
Faissal Boulakjar

Faissal Boulakjar

Ik heb altijd een interesse voor politiek gehad. Waarom dan D66? Wat mij altijd binnen de partij heeft aangesproken is het open en transparante karakter. Vertrouwen uitspreken en geloven in de kracht van de mensen door D66 is ook iets wat mij aan heeft getrokken. Geen politiek van somberheid maar met een gezonde dosis positivisme…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 november 2013
Maddy van Hemel

Maddy van Hemel

Ik draag zelf de verantwoordelijkheid voor mijn leven, denk positief en wil meedoen in de maatschappij. Mijn partij denkt niet in hokjes en gaat uit van kansen en vertrouwen. Bij D66 ervaar ik ruimte en respect voor deze waarden. Woorden die voor mij bij Breda horen zijn Energiek: meer openbare gelegenheden om…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2013
Reginald Kluijtmans

Reginald Kluijtmans

4Voor mij staat D66 vooral voor een praktische benadering van de maatschappij en haar uitdagingen. Niet gebonden zijn aan welke ideologie dan ook, maar wel de balans zoeken. En dat in een open democratie waarbij de ontwikkeling en zelfbeschikking van het individu vooraan staat. Voor mij staat kennis hoog in het vaandel en ook van…

Bekijk nieuwsbericht
zondag 3 november 2013
Frank Toeset

Frank Toeset

D66 heeft een open houding, stelt zich constructief op, geeft een oordeel gebaseerd op een goede onderbouwing met feiten. De sfeer binnen de partij is collegiaal en de drempel is laag om een bijdrage te kunnen leveren. Door positieve waardering van personen enerzijds en een kritische houding op de inhoud anderzijds worden goede prestaties geleverd…

Bekijk nieuwsbericht
Mieke Nuijen

Mieke Nuijen

D66 kiest altijd voor de nuance, voor het doordenken van maatschappelijke vraagstukken. Bovendien is het een partij van het midden: soms links, soms neigend naar rechts, maar altijd met een onderbouwd verhaal. Het is bovendien een partij die de democratische grondrechten – en burgerlijke vrijheden – respecteert. Omdat de partij sinds haar oprichting in 1966…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 7 november 2013
Ron van Loon

Ron van Loon

Ik vind D66 de enige echt liberale partij. Liberalisme houdt voor mij in dat mensen een maximale vrijheid hebben om zich te ontplooien, zonder dat dit leidt tot egoïsme en “koud kapitalisme”. Dit vertaalt zich voor mij in het voorkomen van betutteling en regelzucht door de overheid, stimuleren van ondernemerschap en eigen initiatief, veel aandacht…

Bekijk nieuwsbericht
Rob van den Bosch

Rob van den Bosch

Ik ben lid sinds 1985. Waar het bij D66 uiteindelijk om gaat is de kracht van het argument, het debat en de bereidheid om jouw standpunt ter discussie te zetten. Verder hebben wij een positief mensbeeld en wortelen wij in de sociaal liberale traditie. Dan benader je de wereld met een open houding. Het gaat er…

Bekijk nieuwsbericht
donderdag 9 januari 2014
Patrick Smans

Patrick Smans

Burgerraadsleden zijn net als raadsleden lid van een fractie en kunnen namens hun fractie aan de beeld- en oordeelsvormende sessies deelnemen. Dit komt van pas wanneer een kleine fractie niet genoeg raadsleden heeft om de 3 gelijktijdige vergadersessies te bemensen. Om die reden mag elke fractie maximaal 2 burgerraadsleden benoemen.   …

Bekijk nieuwsbericht
woensdag 26 maart 2014