Steun ons en help Nederland vooruit

Agenda

Werkbezoek corporaties; woonthema’s 2018-2022

12-10-2017 Breda

De gemeente Breda en de corporaties werken al jaren goed en intensief samen. samen  vormen ze een Alliantie. Samen willen zij ervoor zorgen dat  inwoners -in het bijzonder de meest kwetsbaren- in een goed en ...

De gemeente Breda en de corporaties werken al jaren goed en intensief samen. samen  vormen
ze een Alliantie. Samen willen zij ervoor zorgen dat  inwoners -in het bijzonder de meest
kwetsbaren- in een goed en betaalbaar huis kunnen wonen in een veilige en leefbare buurt.
Bij de inspraakavonden van commissievergaderingen, hebben de drie corporaties hun stem laten
horen. Vanuit de gemeenteraad kwam hierdoor de behoefte naar voren om een themabijeenkomst
te organiseren.
Twee onderwerpen* staan centraal tijdens het werkbezoek, die van  belang worden geacht
voor een consistent sociaal woningbouwbeleid: grondbeleid en gedifferentieerde woonwijken.

12 oktober

16.00