Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 september 2021

Paul de Beer vertrekt als wethouder – Tim van het Hof voorgedragen als opvolger.

Paul de Beer stopt 21 oktober als wethouder in Breda en wordt programmamanager Zuidwestelijke Delta. D66 Breda draagt Tim van het Hof voor als opvolger.

Paul de Beer heeft als wethouder in twee bestuursperiodes vele portefeuilles onder zijn hoede gehad en heeft met het daaraan voorafgaande fractievoorzitterschap in de gemeenteraad, 11.5 jaar onderdeel uitgemaakt van het gemeentebestuur van Breda. In de laatste jaren heeft hij zich met name ingezet voor de vele ontwikkelprojecten in Breda en voor een klimaatbestendig Breda: onze stad in het park. 22 oktober start Paul als Programmanager voor de Zuidwestelijke Delta, een belangrijk onderdeel van het Deltaprogramma.

Paul de Beer: “Deze zomer heb ik besloten niet nog een bestuursperiode door te gaan. Daarna is het snel gegaan en ben ik blij dat ik mijn passies voor water, klimaat, natuur en duurzame ontwikkeling kan doorzetten binnen het Deltaprogramma. Het vertrek in Breda levert uiteraard wel een dubbel gevoel op. Een wethouder is nooit klaar. De stedelijke ontwikkeling heeft een vlucht genomen, maar er is ook nog veel werk. Met de aankoop van ’t Zoet is het gebied nog niet ontwikkeld. Met het opstarten van het programma Verbeter Breda is de tweedeling in de stad nog niet verminderd. Met het maken van nieuwe afspraken tussen gemeente en NAC spelen we nog niet direct eredivisie. De komende jaren zullen nog veel inspanningen nodig zijn om Breda de volgende sprong te laten maken. Op de stappen in de afgelopen jaren kijk ik met veel plezier terug. Ik heb ervan genoten dat het is gelukt van een stad in het park-ambitie een gemeentebreed streven te maken, in 5 jaar 150 hectare natuur te realiseren, de Champions Trophy en de Vuelta naar Breda te halen, het Talentencentrum in de steigers te zetten en de woningbouwprojecten fors te versnellen. Ik hoop van harte dat er een wissel is verzet en Breda vol ambitie op het nieuwe spoor doorrijdt. Daar zullen immers al onze inwoners, organisaties en bedrijven van profiteren.”

De opgaven op het gebied wonen, klimaat en kansengelijkheid zijn zo groot dat er doorgepakt moet worden. De fractie van D66 Breda zal daarom Tim van het Hof voordragen als opvolger van Paul. Bart Nieuwdorp (voorzitter D66 De Baronie): Tim heeft veel politieke ervaring, heeft als fractievoorzitter van de fractie van D66 Breda een sterk team gemaakt en is als raadslid goed ingewijd op veel dossiers van Paul. Zo heeft Tim het initiatief genomen voor de versnellingsagenda woningbouw, de grootstedelijkheid van Breda en de aanpak van de kansengelijkheid in Breda. Het bestuur heeft er alle vertrouwen in dat Tim in zijn nieuwe rol voortvarend door gaat pakken op deze opgaven.

Tim van het Hof: Het is een enorme eer om voorgedragen te worden als wethouder in Breda. De afgelopen jaren heb ik in de raad goede verbindingen gelegd en fijn samengewerkt met alle Bredase partijen. De komende tijd moet er flink doorgepakt worden om ervoor te zorgen dat woningen in Breda weer betaalbaar worden en de vernieuwende aanpak voor kansengelijkheid, Verbeter Breda, handen en voeten krijgt.

Joek van Pul zal Tim van het Hof opvolgen als fractievoorzitter. Bart Lauwen, lijsttrekker van D66 Breda, wordt vicefractievoorzitter. Rob van den Bosch, nu burgerraadslid, zal de vrijgekomen plek als raadslid invullen.

Het bestuur is Paul enorm dankbaar dat hij zoveel voor onze partij heeft kunnen betekenen. Breda is een stukje mooier geworden dankzij hem! We feliciteren hem met zijn nieuwe baan en gunnen hem die ook heel erg. En we zijn enorm trots dat de afdeling over zoveel talentvolle mensen beschikt dat we deze wisselingen zo goed kunnen realiseren.

In een komende ledenvergadering zullen fractie en bestuur gelegenheid bieden om deze ontwikkeling met elkaar te bespreken.

Namens het bestuur van D66 De Baronie,
Bart Nieuwdorp
Voorzitter