Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 17 juli 2021

De fractie van D66 Breda is op zoek naar een nieuw burgerraadslid.

Vanwege het vertrek van Faissal Boulakjar en het doorschuiven van Bart Lauwen heeft de fractie van Breda een plek voor een burgerraadslid vrij. Een burgerraadslid maakt deel uit van de fractie, kan namens de fractie deelnemen aan de vergaderingen en het woord voeren. Het verschil met raadslid is, dat een burgerraadslid geen stemrecht heeft. De fractie kan zelfstandig kiezen hoe zij deze vacante positie wil invullen. Het ook mogelijk om als burgerraadslid benoemt te worden als je niet op de kieslijst 2018 stond.

Profiel burgerraadslid

De fractie van D66 wil als team diversiteit en inclusiviteit uitstralen. Op individueel en teamniveau is de fractie sterk ontwikkeld op alle inhoudelijke portefeuilles. In de wetenschap dat de raadsperiode 2018-2022 al ver gevorderd is, is de fractie in principe niet op zoek naar een versterking van de huidige fractie, maar kijkt zij vooruit naar de volgende raadsperiode. Vooruitkijkend ziet de fractie dat het sociaal domein (jeugd, WMO, participatie en welzijn) steeds uitdagender wordt voor gemeenten. Kennisontwikkeling op dit terrein, zowel inhoudelijk, financieel als juridisch is dan ook belangrijk voor de volgende fractie.

Het geniet daarom de voorkeur dat een nieuw burgerraadslid voor D66 Breda:

  • Als persoon een aanvulling is op de diverse en inclusieve samenstelling van de fractie;
  • Een persoon is met politieke interesse en ambitie voor de volgende raadsperiode;
  • Geïnteresseerd is in het sociaal domein, en, binnen dit domein, affiniteit heeft met financiën en juridische zaken of zich hierin verder wil ontwikkelen;
  • Tenminste 3 maanden lid is van D66 Breda.

Selectieproces burgerraadslid

De fractie wil de vacante positie van het burgerraadslid gebruiken om iemand met politieke interesse ervaring te laten opdoen met de lokale politiek. Het is overigens geen garantie op een plaats in de volgende periode. Immers niet de huidige fractie, maar de leden van de D66 afdeling Breda gaan over de samenstelling van de definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022.

Mocht je interesse hebben om de fractie van Breda als burgerraadslid te komen versterken kun je een motivatiebrief en CV mailen naar fractie@d66breda.nl. De aanmelding sluit op 1 augustus a.s. Daarna zal er een brievenselectie, eerste gespreksronde en indien nodig tweede gespreksronde volgen. De gesprekken worden ingepland in augustus, daarom ontvangen we graag in je mail ook je vakantiedata.

De fractie wil in het eerste fractieoverleg na de zomervakantie gepland op 6 september tot een besluit over de benoeming te komen. Mocht je aanvullende vragen hebben dan kun je mailen of bellen naar: jc.van.pul@breda.nl  / 06-30146343