Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 juli 2021

Bijdrage kaderbrief 2022

Bijdrage kaderbrief

Voorzitter,

Vorig jaar was Breda nog volledig in de ban van het coronavirus. Ongewis wat er op ons af zou komen, spraken we over ‘sturen in de mist’,

Hoe anders staan we er vandaag de dag voor. De mist is grotendeels opgetrokken en we zien de samenleving en economie weer opveren. De veerkracht van onze inwoners en ondernemers is enorm en prijzenswaardig. Zo ook de inzet van de gemeente Breda tijdens de coronacrisis.

Vanuit dat gegeven is deze kaderbrief een goed moment om met elkaar vooruit te kijken. 2022 wordt in vele opzichten een belangrijk jaar. Veel partijen de komende maanden hun verkiezingsprogramma gaan opstellen, maar dat is geen vrijbrief voor politiek Breda om op onze handen te gaan zitten. Breda verwacht juist nu dat we de weg uit de crisis uitstippelen.

D66 wil vanavond dan ook met elkaar vooruit kijken. Durven na te denken over de toekomst. En hoewel u D66 kent als een optimistische partij, wil ik toch enige mate van behoedzaamheid prediken.

We kunnen ons nog niet rijk rekenen, want hoewel de mist is opgetrokken, zien we her en der nog wel wat laaghangende bewolking. één zwaluw maakt nog geen summer of love. De economie hersteld zich inderdaad sneller dan verwacht en brede economische steun is ook niet meer nodig, maar een economische dip ligt wel in het verschiet.

Wat D66 nu nodig vindt, is te durven kiezen voor verandering, het anders te doen, te zoeken naar een nieuwe normaal waarbij we minder inzetten op economische groei en meer investeren in brede welvaart. De juiste keuzes maken om ons uit deze crisis te investeren en nieuwe crisis te voorkomen.

Wat D66 betreft maken we nu dan ook echt werk van de wooncrisis, de kansencrisis en de klimaatcrisis.

Dat klinkt misschien makkelijker gezegd dan gedaan, maar zo moeilijk hoeft het soms ook niet te zijn. De coronacrisis heeft ons immers laten zien dat als we samenwerken, politieke tegenstellingen overbruggen en kijken naar wat er wel kan, we Breda tot grote hoogte kunnen brengen.

Vanuit dat optimisme wil D66 de wooncrisis, kansencrisis en klimaatcrisis omzetten in kansen. Van crisis naar kans. Immers na regen komt zonneschijn en die zonneschijn dwingt ons nu om de juiste keuzes te maken en het dak te repareren.

 

Klimaatcrisis

Nu mijn weer metaforen aardig aan het opdrogen zijn moeten we gaan denken waar we met al dat water naar toe moeten. Het bestendig maken van Breda tegen klimaatverandering blijft van onverminderd groot.

In de Kinder Trendrede van gisteren werd dat belang nog maar eens duidelijk onderstreept. Waar de jeugd van Breda de groene ambities op 1, 2 en 3 van hun 10 punten plan zet.

Toegegeven D66 ziet goede dingen voorbij komen. We zien enthousiaste inwoners tijdens het NK tegenwippen hun grijze tuin inruilen voor een groene. We zien enthousiaste vrijwilligers van Opgeruimd Breda de straten schoonhouden. We zien Bredanaars met steun van de gemeente hun woning verduurzamen.

Maar, D66 maakt zich ook zorgen.

  • Breda loopt behoorlijk achter op de CO2 reductie;
  • Er worden nog steeds bedrijfsgebouwen neergezet waar zonnepanelen of een groendak niet de norm is;
  • De achterstand op de herplant van bomen wordt maar niet ingelopen.

Te lang naar klimaatsceptici luisteren zorgt alleen maar voor koudwatervrees. We moeten gaan doen en kansen zien in de klimaatopgave. Met nieuwe verdienmodellen, gezondere leefomgeving en met breed draagvlak. Maar daarvoor moet er echt een tandje bij om Breda groener door te geven aan de volgende generaties.

Klik hier om de motie te lezen.

Kansencrisis

Voorzitter,

Dan de kansencrisis. De kansenongelijkheid is in Breda de afgelopen jaren alleen maar verder toegenomen. De plaats waar je wieg staat bepaalt je toekomst. Dat is niet het Breda waar D66 voor staat. We moeten de kansenongelijkheid nu aanpakken.

Daar ziet D66 in deze kaderbrief ook kansen voor met Verbeter Breda, gezonde leefstijl en meer aandacht voor onze jeugd.

 

Verbeter Breda

De manier waarop we de kansenongelijkheid gaan aanpakken, is wel bepalend voor de kans van slagen. De ouderwetse manier van pappen en nathouden of blind vertrouwen op de eigen kracht van mensen daar gaan we de Bredanaars die ons nodig hebben niet mee helpen. Juist nu hebben we de kans om het anders te doen met een vernieuwende aanpak.

De afgelopen stadsgesprekken bieden hoge verwachtingen voor die vernieuwende aanpak van Verbeter Breda. Laten we vooral die positieve energie vastpakken. En laten wij als politiek ook kijken wat we er zelf aan bij kunnen dragen. Niet alleen met de moties van vanavond. Soms zit dat ook in kleine dingen. Zo viel me in de stadsgesprekken op dat Bredanaars het helemaal niet passend vinden dat wij spreken over kwetsbare wijken. Daarmee doen wij helemaal geen recht aan de energie die er in deze wijken en bij deze bewoners is ontstaan om hun wijk, buurt of dorp verder vooruit te brengen.

Dus zullen we vanaf nu niet praten over kwetsbare wijken?

 

Gezonde leefstijl

Als corona ons 1 ding heeft geleerd is dat we meer prioriteit moeten geven aan de gezondheid van onze inwoners. Door een gezonde leefstijl te bevorderen en door sporten en bewegen te stimuleren.

Vorige week vroeg ik het college al om minder afwachtend te zijn met het realiseren van (denk)sportfaciliteiten in de openbare ruimte. De toezegging om dit voortvarend op te pakken, daar zal D66 het college aan houden. Ook zullen we de motie van de VVD steunen voor het mee laten groeien van voorzieningen met de woningbouwambitie van Breda. Daar hoort wat D66 betreft ook de sporthal in Princenhage bij.

 

Jeugd

Jongeren zijn de toekomst van Breda. De afgelopen jaren is er veel gesproken over de jeugdzorg. Gelukkig zijn er door het Rijk de komende jaren aanvullende middelen toegezegd. Hoeveel dit is nog niet helemaal duidelijk, maar er is een redelijk kans dat er ruimte komt voor de nodige investeringen voor transformatie binnen het jeugddomein. Tegelijkertijd is het onzeker of het Rijk op lange termijn gemeente blijft ondersteunen op jeugd.

D66 gaat voor een toekomstbestendig jeugddomein.

Klik hier om de motie te lezen.

We moeten onverminderd door gaan met de nodige transformatie op het gebied van jeugd. Een vernieuwd zorglandschap met de aandacht en zorg voor iedere jongere die het nodig heeft. Vanuit financieel degelijk beleid wil D66 dit geld dan ook meerjarig inzetten, niet alleen voor jeugdhulp, maar ook breder in het sociaal domein voor jeugd gerelateerde zaken zoals de aanpak van 18-/18+ problematiek. Daarbij doen we dan ook een beroep op het college om deze vooralsnog extra incidentele middelen voor jeugd goed te labellen en meerjarig in te zetten eventueel via een speciale reserve. Dit past ook bij de bespreeknotitie die D66 eerder met CDA indienen de om te gaan investeren in de transformatie om problemen bij jeugd eerder aan te pakken.

 

Wooncrisis

De woningmarkt in Breda is al jaren overspannen en tijdens corona is dit niet minder geworden. Sterker nog de prijzen zijn door het dak gegaan. De ambitie om deze periode 6000 woningen toe te voegen was meer dan nodig en met de woonimpuls, versnellingsagenda en 100 dagen regeling hebben we flinke stappen gezet.  Deze ambitie moeten we de komende jaren doorzetten en zeker op middeldure woningen voor de politieagent, de onderwijzer en de zorgverlener, want die zoeken nog naarstig naar een woning in Breda.

In de omgevingsvisie is een flinke ambitie neergelegd met 25.000 woningen. En dat zullen niet allemaal klassieke rijtjeswoningen of twee-onder-een kapper worden. We moeten ook de hoogte in. D66 daagt andere partijen en het college uit om samen de vaart te houden in de woningbouwopgave, opdat we voor iedereen een betaalbare woning in Breda kunnen bouwen.