Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 23 juni 2021

Campagne: +ÉÉN van start

In december 2020 heeft D66 Breda een motie ingediend om wegens de coronacrisis extra aandacht te vragen voor eenzaamheid, sociaal welzijn en digitaal ontmoeten. De raad heeft deze motie aangenomen.

Om te komen tot een goede invulling van deze motie heeft de gemeente op 12 februari samen met de raad een expertsessie over eenzaamheid georganiseerd.

Uiteindelijk is er een Campagne opgezet en is er het concept +ÉÉN ontwikkeld. Het budget is beschikbaar gesteld vanuit het coronasteunmaatregelenpakket.

 

Campagne +ÉÉN

In de campagne +ÉÉN vertellen Bredanaars hoe zij eenzaamheid ervaren en wat zij er aan doen om dit gevoel weg te nemen. Zo is Bryan gestart met Brabant Maatjes om jongeren met elkaar in contact te brengen en heeft Kawther zich aangesloten bij Buddy to Buddy. Ook het doen van vrijwilligerswerk of bezoeken van een inloop is een succesvolle manier om het gevoel van eenzaamheid te verminderen. En in de campagne laten verschillende organisaties uit de stad zien wat zij doen om anderen te helpen. Verhalen en tips worden onder andere gedeeld via korte filmpjes op social media, op het platform www.pluseenbreda.nl en via posters in de stad. We roepen iedereen op: ‘Doe, Ben, Vraag, Neem plus ÉÉN’. Want plus een beetje meer aandacht, plus een beetje meer sociale contacten, plus een beetje meer verbinding maakt het leven een stuk mooier.

Hieronder vindt u de motie en de raadsbrief over deze campagne.

M vreemd eMotie

Raadsbrief 21062021 Campagne +ÉÉN incl bijlage-2