Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 31 januari 2021

Trots op de nieuwe mobiliteitsvisie

Trots op de nieuwe mobiliteitsvisie

Breda heeft een nieuwe mobiliteitsvisie en daar zijn we trots op!

D66 pleitte bij de verkiezingen al met een masterplan mobiliteit voor een echte totaalvisie om Breda op een duurzame manier bereikbaarheid, leefbaar en aantrekkelijk te houden.

Begin 2020 organiseerden we een symposium voor en met de stad om dit thema verder uit te diepen en in de aanloop naar de huidige visie zetten we al in om nu echt te gaan verleiden tot andere keuzes dan alleen maar de auto.

Om daar verder vorm aan te geven, heeft D66 zelf ook twee moties ingediend:

  • Actieplan fiets
  • Vervoer over water

Behalve een actieplan hebben we ook opgeroepen om het budget voor investeringen voor de fiets te verdubbelen de komende jaren. Deze motie is unaniem aangenomen en daar zijn we buitengewoon trots op! Dit gaat echt een verandering teweeg brengen. Zo gaan we onder meer inzetten op:

  • Betere kwaliteit fietspaden (aantrekkelijk, veilig, comfortabel, breed, vrij liggend)
  • Wegnemen van barrières en obstakels
  • Aanpassing verkeerslichten (wachttijd, aftellers, groene golven, alle lichten op een kruispunt tegelijk op groen)
  • Goede, snelle verbindingen vanuit elke windrichting naar het centrum en tussen wijken
  • Goede, moderne en meer fietsparkeergelegenheden

Om onze motie extra kracht bij te zetten hebben we het enige raadslid (uiteraard een VVD’er) zonder fiets ook nog verrast tijdens de vergadering met een fiets, zodat ook hij nu het goede voorbeeld kan gaan geven!

Ook onze motie Over water is unaniem aangenomen. Breda is nergens zo mooi als vanaf het water en besloten is om een verkenning te gaan doen naar de mogelijkheden voor personenvervoer over de Mark. In eerste instantie vanaf een transferium naar het centrum en later uit te breiden naar de Haagse Beemden en Terheijden of zuidelijk naar het Ginneken.

Daarnaast hebben we nog een aantal moties mee ingediend en gesteund, waaronder over de (verkeerskundige) inrichtingen aantrekkelijkheid van straten (zoals het stuk van de Oude Vest tot aan de Prinsenkade), slimme mobiliteit en routering en het ontlasten van de singels.

Om met een persoonlijke noot af te sluiten, ik denk dat Breda echt trots kan zijn op deze visie, met de prioriteiten die we daarbij mee hebben gegeven. Daarnaast ben ik ook echt trots op wat we als D66 hierin bereikt hebben en dank ik onze fractie en leden voor hun steun en vertrouwen!

 

Patrick Smans

Woordvoerder Mobiliteit

 

Lees hier het artikel in BN DeStem.