Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 12 november 2020

Begroting 2021

 • 3,5 miljoen extra voor onderwijshuisvesting in Breda met een extra accent op techniekonderwijs.
 • We zetten de volgende stap in de gebiedsontwikkeling van Princenhage met de Nieuwe Doelen.
 • We verstevigen de creatieve culturele sector, van Blinds Walls tot en met het Generaal Maczek Memorial;
 • 6,5 miljoen om samen met de Provincie Noord-Brabant een mobiliteitsdeal te sluiten voor een beter bereikbaar Breda.
 • We investeren in de vergroening van straten en pleinen, waaronder het Willem Alexanderplein en het Erasmusplein.
 • We werken het achterstallig onderhoud van speelplaatsen weg;
 • Met steun vanuit het Rijk voor het programma Verbeter Breda, pakken we kwetsbare wijken aan, creëren we kansen voor iedere Bredanaar en gaan we de tweedeling in Breda tegen.

 

Voorzitter,

Dit zijn de plannen in de begroting 2021 van Breda. De plannen voor de wereld tijdens, maar ook na corona. In dit bijzondere jaar is het maken van een realistische begroting spannender dan ooit. We zitten immers in een van de zwaarste crisis na de Tweede Wereldoorlog.

D66 vindt het goed dat het college met lef en liefde blijft investeren in Breda. Perspectief bieden is voor D66 HET belangrijkste element bij deze begroting. Het is crisis. Het gaat er niet alleen om WAT we doen, maar ook HOE we datgene doen wat nu van belang is.

Mensen maken zich immers druk om hun toekomst, hun gezondheid, hun baan en hun omgeving. Mensen zijn op zoek naar perspectief. Mijn eigen perspectief mag dan misschien hoopvol zijn met mijn eerste kind op komst. Maar om mij heen zie ik veel Bredanaars die zich zorgen maken, ongerust zijn en snakken naar perspectief.

Zowel de coronacrisis als de komst van ons eerste kind, hebben de afgelopen tijd fundamentele vragen bij mij opgeroepen:

 • Hoe zou Breda eruitzien als hij zo oud is als ik nu ben?
 • In welke wereld zou ik willen dat mijn kind opgroeit?
 • Wat moeten we daar nu voor doen?

Rutte en De Jonge slaan nu vol met de hamer boven op het virus. Maar zoals psycholoog Abraham Maslow zei. “Iemand die te lang alleen maar een hamer heeft gaat alles als een spijker zien

Begrijp mij niet verkeerd. Wij moeten nu ingrijpen om het virus onder controle te krijgen. Maar om te voorkomen dat wij alles als een spijker gaan zien, moeten we juist nu perspectief bieden.

We schieten er immers niets mee op om de spijker op z’n kop te blijven slaan als we ook niet kijken naar gevolgen hiervan. De uitwerking op de samenleving van nu en op die van straks als we klaar zijn met slaan. Immers door het wegvallen van zekerheid, is er ruimte voor wantrouwen, angst en radicalisering.

Helaas zien we ook in Breda dat de spanning en verharding in de samenleving toe neemt door corona. Ouderen en kwetsbare die bang zijn voor hun gezondheid. Jongeren die hun toekomst onzekerder zien worden, ondernemers die zich zorgen maken over of zij hun personeel wel in dienst kunnen houden en de toekomst van hun bedrijf.

Spanningen en verharding in de samenleving hebben geleid tot het verstommen van het applaus voor onze hulpverleners. Solidariteit om met elkaar door deze crisis te komen verslapt. In plaats daarvan zijn we soms drukker met het bediscussiëren van nut en noodzaak van de maatregelen. Campagnes vanuit de zorg met de #ditismijnzorg, worden gekaapt door virus ontkenners. En sommige mensen denken dat de regels niet voor hun gelden en trekken er ieder weekend op uit voor een feestje.

Voorzitter,

Misschien wel begrijpelijk als je door de crisis steeds minder perspectief voor je ziet. Maar deze tweedeling mogen we niet laten ontstaan. Perspectief bieden is dan ook het belangrijkste wat we nu moeten doen. En perspectief bieden, dat is wat deze begroting kan doen.

Met de nodige investeringen en een corona werkbudget van 2,5 miljoen krijgt Breda de mogelijkheid om snel te kunnen handelen. Daarbij geldt zoals gezegd niet alleen WAT we doen, maar ook HOE we dat doen.

D66 vindt dat de gemeente Breda zich maximaal moet blijven inzetten om Breda door deze crisis heen te leiden. Speciale aandacht daarbij vraagt D66 voor kwetsbare groepen, ouderen, mensen met een zwakke gezondheid, jongeren en mensen door de crisis dreigen niet mee te kunnen komen. Luister naar ze. Ga in gesprek. Heb oog voor ze en ondersteun ze als ze dat nodig hebben.

Tegelijkertijd moeten we niet alleen stil staan bij de problemen hier en nu. We moeten ook vooruitkijken. Kijken hoe we dingen anders en beter kunnen doen. Niet alleen kijken naar de beperkingen van de crisis, maar ook denken in kansen voor een nieuwe normaal. Waarbij we inzetten op preventie:

 • Door goede zorg te bieden aan inwoners die het nodig hebben,
 • Door mensen actief te begeleiden naar een nieuwe baan,
 • Door kansrijke herscholingstrajecten te ontwikkelen,

Maar ook…

 • Door problematische schulden te voorkomen,
 • Door een gezonde leefstijl makkelijker te maken,
 • Door met gemeentelijke projecten de lokale economie te stimuleren,

Preventief handelen om perspectief te bieden.

Bijvoorbeeld voor werknemers en organisaties in sectoren zoals de culturele sector, horeca, evenementen branche, maar ook wijk en buurtcentra en sportverenigingen. Zij hebben het nu ongelofelijk zwaar. D66 wil dat Breda samen met deze partijen gaat werken aan perspectief:

 • Wat heeft culturele veld nodig om straks weer tot creatieve ontwikkeling te komen?
 • Wat heeft de horeca straks nodig om weer op te starten?
 • Hoe gaan we weer bouwen aan aantrekkelijke evenementen?

Motie herstelplannen

Motie bezwarencommissie

In het verlengde van de moties roept D66 het college op om de ingeslagen weg door te pakken. Blijf denken in kansen. Hoe het anders en beter kan.

Ga met het onderwijs verder in gesprek over goede onderwijshuisvesting in Breda. Breng versnelling aan in belangrijke gebiedsontwikkelingen als het Havenkwartier, Klavers Janssen en CSM-terrein. Steek zo snel mogelijk een schop in de grond bij het Willem Alexanderplein en het Erasmusplein om nog voor aankomende zomer een nieuwe groene ontmoetingsplaats voor buurtbewoners te realiseren. Denk in nieuwe mogelijkheden om Bredanaars kansen te bieden op een mooie toekomst, met goed onderwijs, een betaalbare woonruimte, goede zorg, een fijn bestaan en zonder schulden.

Want onthoudt, Het gaat er niet alleen om WAT we doen, maar ook HOE we het doen.