Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 oktober 2020

Brief aan de leden | Midterm 2020

Beste Bredase democraat,

Het is een bijzondere tijd. Iedereen zal op zijn eigen manier de gevolgen van het coronavirus hebben ondervonden. Misschien heb je je familie een tijdje niet kunnen zien, ongemakken ondervonden van het thuiswerken en heeft dit zelfs gevolgen gehad voor je financiële situatie. Desondanks hopen we dat je in goede gezondheid verkeert. Samen komen we hier weer uit.

Inmiddels telt Breda meer dan 300 D66-leden. Jij bent lid van onze afdeling en met deze brief willen we je laten weten dat we daar erg blij mee zijn. In 2017 stelden we het verkiezingsprogramma Breda Durft 2018-2022 vast. We hebben al veel van onze doelstellingen uit het verkiezingsprogramma bereikt. Met een aantal zaken zijn we nog druk bezig. Wij willen jou met deze brief op de hoogte brengen van wat onze fractie de afgelopen tijd heeft gedaan en waar we nog mee aan de slag gaan.

 

Terugblik

Als D66-fractie in de gemeenteraad van Breda maken we ons hard voor een sterk, sociaal en duurzaam Breda. Zo zijn groen en water een belangrijkere rol gaan spelen bij de herinrichting van straten en pleinen, denk bijvoorbeeld aan het Nelson Mandelaplein in Tuinzigt, de Markt in Prinsenbeek en het Kasteelplein in het centrum van Breda. Ook bij het doortrekken van de Nieuwe Mark hebben natuur en klimaat een prominente rol gekregen.

Onze fractie streeft de visie na van een inclusief en onverdeeld Breda. Het mag niet uitmaken in welke wijk of dorp je woont of opgroeit. Gelijke kansen voor iedereen is een belangrijk uitgangspunt. Helaas hebben we ook in Breda een aantal kwetsbare wijken, waaronder de wijk Hoge Vucht. Voor deze wijk schreven we als fractie samen met organisaties en inwoners zelf een actieplan. De kracht van dit actieplan is dat er vanuit verschillende terreinen perspectief wordt geboden aan de inwoners en de wijk, zoals woningbouw, werkgelegenheid, onderwijs, en veiligheid. Het Bredase stadsbestuur en gemeenteraad omarmden ons plan en het dient als voorbeeld voor andere wijken in Breda.

We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk jongeren zijn voor de toekomst van Breda. Daarom vinden we het dan ook belangrijk dat zij in een gezonde en veilige omgeving kunnen opgroeien. Met ons voorstel voor rookvrije sport- en speelplekken proberen we daar een bijdrage aan te leveren.

 

Daarnaast verdient onze jeugd ook het beste onderwijs. Op initiatief van D66 gaat Breda aan de slag

met een actieplan om het lerarentekort terug te dringen en komt er op ons initiatief meer aandacht voor een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Voor meer informatie over wat D66 Breda bereikt heeft, verwijs ik je graag naar de speciale midtermpagina op onze website, ook te lezen via de QR-code onderaan deze brief.

 

Vooruitblik

Maar deze raadsperiode is nog niet klaar en als D66 zijn we dan ook nog druk bezig om onze idealen te verwezenlijken. Zo werken we hard aan een veiliger en bereikbaarder Breda, volgen we de realisatie van 1800 woningen voor mensen met een middeninkomen op de voet en gaan we concreet aan de slag met de uitdagingen van de energietransitie.

We hopen je met deze brief een overzicht te hebben gegeven van enkele successen en zaken waar onze focus de komende tijd op ligt. We zullen hier deze week extra aandacht aan besteden in de nieuwsbrief, de lokale krant en op social media. Help je ons het bericht verder te verspreiden?

Over een halfjaar staan de Tweede Kamerverkiezingen voor de deur. Een kersverse lijsttrekker geeft ons energie. Niet lang daarna volgen de gemeenteraadsverkiezingen. De voorbereidingen zijn al in volle gang. Heb je zin om ons hierbij te helpen? Of suggesties welke acties er in Breda nog meer nodig zijn? Neem dan contact op via info@d66debaronie.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Tim van het Hof

Fractievoorzitter D66 Breda

 

Lees meer op de midterm pagina: Midterm pagina

Bekijk de pdf versie hier Begeleidende brief midterm