Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 28 juni 2020

Portefeuille Jeugd

Het zomerreces komt er weer aan en daarmee komt er een eind aan het politieke seizoen 2019/2020. Er is veel gebeurd en ik wil graag terug kijken vanuit mijn portefeuille Jeugd.

Er waren twee grote dossiers en de eerste begon in de herfstvakantie van 2019 en ging over het dreigende faillissement van Juzt, een grote gespecialiseerde jeugdhulpaanbieder in onze regio. We hebben ons toen vanuit de fractie enorm hard gemaakt om ervoor te zorgen dat er sprake zou zijn van een gecontroleerde zorgoverdracht en continuïteit van zorg. Dit betekent dat de kinderen dezelfde bekende hulpverleners zouden behouden die de individuele situaties goed kennen. Ondertussen is dit dossier bijna afgerond waarbij onze wethouder Marianne de Bie met grote inzet ervoor gezorgd heeft dat kinderen en hulpverleners in diverse nieuwe organisaties zijn overgenomen en de zorg op een juiste manier gecontinueerd is.

Tweede dossier is de nieuwe vierjarige nota Jeugd “Samen voor onze toekomst”. Voor D66 is preventie en het voorkomen van problemen bij kinderen een prioriteit. We zijn heel blij dat daar ruim aandacht voor is bij het college. Aansluiting bij het onderwijs, het uitgaan van de eigen talenten van kinderen, jongeren en opvoeders, vroeg signalering en kijken wat er binnen de eigen sociale omgeving van het kind zelf opgepakt kan worden. Dit de transformatie waar we naar toe willen. Wat ook heel mooi is is dat er ruimte was voor inbreng door kinderen en jongeren zelf. Via de toekomststoel en de kindertrensrede is duidelijk wat jongeren en kinderen zelf willen en dit zien we in nota ook duidelijk terug. “Samen voor de toekomst” moet binnenkort door de gemeenteraad worden vastgesteld en zal zeker bijdragen aan de kansengelijkheid voor alle kinderen!

Zijn we er dan als we het over jeugd hebben in Breda? Zeker niet. Hoewel we het de afgelopen jaren met incidentele extra financiën van het Rijk er redelijk voorstaan, is er een blijvend risico op tekorten. Er is structureel meer behoefte aan jeugdhulp dan dat er door het rijk vergoed wordt. Dit is niet alleen in Breda, dit zien we bij zeer veel gemeenten in het land. Dit betekent dat we enerzijds grip moeten blijven houden op de (duurdere) jeugdhulpverlening en aan de andere kant moeten investeren in de transformatie, de zogenoemde beweging naar voren, om juist daar bij gezinnen vroegtijdig problemen te herkennen een op te lossen. Het uitgangspunt is en blijft dat dit beter is voor de kinderen en jongeren en niet alleen maar voor de portemonnee.

Genoeg om na de het zomerreces weer volop mee aan de slag te gaan. Namens de fractie van D66 Breda wensen wij u een mooie vakantie!

Thema

Transparante overheid

De gemeente moet een betrouwbare en transparante partner zijn

Lees meer