Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 mei 2020

Bijdrage oordeelsvorming maatregelenpakket bestrijding effecten coronacrisis.

Voorzitter,

Management is de dingen goed doen; leiderschap is de goede dingen doen

De coronacrisis en de effecten daarvan zorgen voor grote onzekerheid. Zullen we alle dingen goed doen? Vast en zeker niet en zullen er her en der dingen fout gaan.

Maar we doen dit wel vanuit de overtuiging dat we de goede dingen doen.

Breda toont volgens D66 met lef en liefde leiderschap in deze onzekere tijd, niet alleen het college en de ambtelijke organisatie, maar ook de collega’s in de raad en de mensen in de stad, ziet D66 druk bezig met de juiste dingen doen.

Namelijk:… Samen door de crisis komen.

Op basis van de gesprekken die we als D66 de afgelopen weken in Breda met Bredanaars hebben gevoerd, krijgen we ook het gevoel dat we met de goede dingen bezig zijn.

Maar toch we zitten in een crisis, en zelfgenoegzaamheid gaat ons niet uit deze crisis halen. Positief kritisch blijven nadenken en kansen zien, ondanks alle onzekerheid, zal dat wel doen.

 

Transformatie naar het nieuwe normaal

Maandag heb ik dan ook aandachtig de persconferentie van het kabinet gevolgd. Het stappenplan om uit de crisis te kunnen komen, hebben we met elkaar bereikt. Maar de weg is nog lang.

Nederland en Breda gaan weer deels van het slot af. Maar daarmee is het nog geen gegeven dat de samenleving en economie weer normaal open kunnen. De 1,5 meter samenleving zal sectoren nog lange tijd negatief beïnvloeden en beperken. Taboes als leeftijdsgrenzen en beschermingsmiddelen mogen hierbij wat D66 betreft geen rol spelen.

  • Denk na over het instellen van leeftijdsgrenzen op basis van wetenschappelijk inzichten;
  • Leg verantwoordelijkheid over de 1,5m samenleving ook zoveel mogelijk bij inwoners en ondernemers om creatieve en verantwoorde ideeën te ontwikkelen.

De vrijzinnigheid en onbevangenheid van jongeren kan ons deze tijd dan ook van grote waarde zijn. Laten we die waarde dan ook pakken. D66 roept dan ook op om in navolging van de woorden van de premier, jongeren te betrekken bij het vormgeven van het nieuwe normale en de weg daarnaartoe. Jongeren zijn immers de volwassenen van de toekomst.

Mijn fractie zal op dit punt met een motie komen. https://breda.notubiz.nl/document/8793350/1

 

Inzet noodfondsen

In de maatregelen zit huurcompensatie voor organisaties die van de gemeente huren en betalen we subsidies door zodat organisaties niet in de financiële problemen komen te zitten. In ruil daarvoor verwachten we ook een maatschappelijke tegenprestatie van deze organisaties bijvoorbeeld bij het organiseren van activiteiten voor jongeren in de zomer. Een goede gedachte wat D66 betreft.

Maar de afgelopen jaren hebben we op een aantal fronten subsidies ingezet als aanjaagbudget en ook het eigen bezit van verenigingen gestimuleerd, zoals bijvoorbeeld in de sport, cultuur en evenementen. Dit maakt compensatie via de huur of via subsidies onmogelijk.

Tegelijkertijd zien we dat het college noodfondsen instelt voor deze sectoren. Als D66 zijn we dan ook van mening dat vanuit deze noodfondsen met name gekeken moet worden naar organisaties die niet van de gemeente huren of geen reguliere subsidie ontvangen, maar die wel van waarde zijn voor Breda.

Mijn fractie overweegt hier een motie over in te dienen, maar hoort ook graag de reactie van het college op dit punt https://breda.notubiz.nl/document/8794190/1

 

Financiële kaders

6,8 miljoen is veel geld voor de bestrijding van de effecten van de coronacrisis. Zelfs voor een gemeente met een begroting van 650 miljoen. Wat D66 betreft blijven we dan ook scherp op de financiën en vragen het college behoedzaam hiermee om te gaan.

  • Zet maximaal in Rijks compensatie
  • Inzet op cofinanciering
  • Maak geen gebruik van regelingen als dit niet nodig is
  • Financier zoveel mogelijk uit bestaande middelen (Ticket to Tilburg, belgenmarkt is dicht, maar zet dan ook niet het geld in op een naburige gemeente, solidariteit)

D66 zal daarom ook de motie samen slagvaardig schakelen op maatregelen steunen https://breda.notubiz.nl/document/8794446/1

 

Rol van de gemeente als opdrachtgever:

In het maatregelenpakket voor de middellange termijn staan de verschillende rollen van de gemeente beschreven. Een rol die we echter missen en zeker niet onbenoemd willen laten op dit moment is de gemeente als opdrachtgever.

Wat D66 betreft moeten we binnen de ruimte die er is zoveel mogelijk:

  • Project doorzetten
  • Onderhoudswerkzaamheden naar voren halen
  • Facturen op tijd blijven betalen
  • Lokaal/regionaal aanbesteden

Tot slot zullen we de komende tijd ook samen op zoek moeten naar meer ruimte in de 1,5 metersamenleving. Daarom dienen we de volgende motie in https://breda.notubiz.nl/document/8793352/1