Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 24 mei 2020

Alle moties van D66 bij Evenementenbeleid Breda 2020 aangenomen

Pas sinds 3 jaar hebben we in Breda een evenementenbeleid. Omdat dat pas voor het eerst was, is er een uitgebreide evaluatie gedaan met alle betrokken partijen en belangengroepen in de stad. Het resultaat mag er dan ook zijn, het nieuwe evenementenbeleid 2020 is een gebalanceerd stuk geworden waar de reacties heel positief over waren, zowel vanuit inwoners, organisatoren, belangengroepen als de raad.

Net op het moment dat we de besluitvorming in wilden gaan, brak de coronacrisis uit. Daardoor heeft het even on hold gestaan en wilde het lot dat juist dit stuk het eerste beleidsstuk was dat we sinds de uitbraak weer in de raad – digitaal – hebben besproken. Evenementen, die mogelijk wel het langst op zich laten wachten voor die weer kunnen. Tegelijkertijd misschien ook wel waar we het meest naar verlangen om het leven weer te kunnen vieren.

D66 is trots op al onze evenementen en voor mij persoonlijk was dit wel een onderwerp waar ik echt naar had uitgezien. Ik hou van evenementen en ik ben dan ook met plezier met al die belanghebbenden in gesprek gegaan om input op te halen om te kijken hoe we al die pareltjes van evenementen nog mooier kunnen maken. Want het zijn mede die evenementen die onze stad Breda maken, parel van het zuiden.

En – hoe spijtig ook – juist deze tijd biedt ook de tijd en kans om een aantal dingen nog echt te verbeteren. Namens D66 ben ik dan ook met een 3-tal voorstellen gekomen om die festivals nog mooier te maken.
Ten eerste gaan we organisatoren ondersteunen door het hele vergunningenproces te digitaliseren zodat al die organisaties en vrijwilligers zich nog meer met hun passie bezig kunnen houden, namelijk het organiseren van hun evenement.
Ook gaan er uitwerkingsprogramma’s komen hoe we onze evenementen de komende jaren volledig gaan verduurzamen, van plasticvrij tot groene energievoorziening.
Tot slot hebben we een motie ingediend om een aansprekend E-evenement (E-sports) naar Breda te halen.
Al onze voorstellen hebben het gelukkig gehaald!
Zo gaan we nu organisatoren ondersteunen, de plastic soep terugdringen en meer inzetten op evenementen van de toekomst.

Daarnaast hebben we nog 3 moties mee ingediend.
Een van de VVD om te zoeken naar nieuwe locaties, waarmee we verder kunnen werken aan gebiedsontwikkelingen zoals op het Havenkwartier en het spreiden van evenementen.
Ook een van het CDA om in te zetten op preventie van en informatie over gehoorschade en een van de SP over meer toegankelijke evenementen voor mensen met een beperking.
Tot slot hebben we gelukkig ook nog een verstrekkend plan kunnen tegenhouden. De VVD wilde namelijk de natuurinvestering voor evenementen in het buitengebied verlagen. Niet alleen is D66 zuinig op onze kostbare natuur, ook had het een risico opgeleverd dat natuurverenigingen en evenementenorganisatoren weer geregeld tegenover elkaar zouden komen te staan in de rechtszaal. Waarbij zowel de natuur als de evenementen in het geding waren gekomen.

Al met al hebben we nu een nieuw prachtig evenementenbeleid dat perspectief biedt en hoop geeft voor als we straks het leven weer echt volop mogen vieren. D66 Breda ziet er alvast naar uit!