Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 8 november 2018

Speech Begrotingsraad Breda

Donderdag 8 november vindt de Begrotingsraad plaats van de gemeenteraad van Breda. Hieronder kan je de bijdrage van ons teruglezen.

Voorzitter,

Voor ons ligt de eerste begroting van dit college, van deze coalitie, voor Breda. Een doorvertaling van het bestuursakkoord Lef en Liefde. Met dit bestuursakkoord heeft D66 samen met VVD, PvdA, 50Plus en Breda’97 een stevige ambitie neergelegd voor de komende periode op het gebied van:

 • meer woningen; 
 • meer banen; 
 • en passende zorg. 

Met deze eerste begroting zien wij dat deze ambities steeds meer vorm krijgen en ingekleurd worden. Neem bijvoorbeeld de woonagenda. Waar het college enerzijds in gesprek is met wooncorporaties voor nieuwe prestatieafspraken en anderzijds projectontwikkelaars aanspoort om te gaan bouwen, bouwen en bouwen. 

Woningbouw is een belangrijk onderwerp in Breda, zie ook de vele moties die vanavond over woningbouw gaan. D66 wil samen met andere partijen bouwen aan Breda, vanavond, morgen en de komende jaren. D66 dient daarom binnenkort samen met GroenLinks, VVD en PvdA ook een bespreeknotitie in met de vraag: 

“Hoe kunnen wij de woonagenda versnellen door onze eigen procedures en regelgeving tegen het licht te houden”.

Stap voor stap bouwen we zo verder aan Breda! Maar voorzitter, dat is slechts de eerste stap. Want waar het bestuursakkoord richting geeft, zullen we de komende jaren nog genoeg stevige stappen moeten nemen om de ambities van Lef en Liefde waar te maken.

Voorzitter, Voor D66 staat daarbij voorop dat we bouwen aan een gezond en duurzaam Breda. Een gezond Breda waarin iedereen gezond en gelukkig oud kan worden. Een duurzaam Breda waar voldoende ruimte is voor groen en water. Een Breda wat we door kunnen geven aan de volgende generaties. En om dat te doen moeten we investeren in de toekomst, want die toekomst begint nu. D66 legt bij deze begroting daarom ook extra aandacht op:

 • gelijke kansen voor alle kinderen;
 • gezond klimaat;
 • evenwichtig huishoudboekje.

Evenwichtig huishoudboekje

Om te beginnen bij dat laatste, een evenwichtig huishoudboekje. De afgelopen jaren is Breda uit een financieel diep dal geklommen. Een prestatie waar we trots op mogen zijn. 

Maar als we naar de toekomst kijken, zien we de volgende uitdagingen op ons afkomen:

 • teruglopende budgetten van het Rijk;
 • oplopende (zorg)kosten; 
 • en de noodzaak om te blijven investeren in onze inwoners, in onze Bredanaars.

Maar voorzitter, D66 gaat niet op verantwoordelijkheidsvakantie, maar wij nemen ons verantwoordelijkheid. Zo bekijken wij hoe het komt dat er in Breda jaarlijks meer uitgegeven wordt aan zorg, dan het geld wat we daarvoor krijgen. En dan zien we dat de problemen en dus ook de oplossingen totaal verschillend zijn. Bij de WMO zien we een toenemende vergrijzing en moeten we onze voorzieningen goed regelen, zodat iedere Bredanaar vitaal oud kan worden. Bij jeugd zien we een toenemende vraag en is D66 ook blij met de gevoerde lobby naar Den Haag voor meer middelen. Dat mag ons echter hier niet ontslaan van de verantwoordelijkheid om ons systeem stevig tegen het licht te houden, zodat we ervoor zorgen dat de zorg terecht komt bij de kinderen die het het hardst nodig hebben. Bij participatie kan nog niet iedereen meekomen ondanks de economische voorspoed en blijven we dus investeren in onderwijs en werkgelegenheid, zodat iedere Bredanaar mee kan doen. Stap voor stap werken aan een evenwichtig huishoudboekje waardoor we kunnen blijven investeren in Bredanaars, nu en in de toekomst.

Gelijke kansen voor ieder kind

Voorzitter, Dan gelijke kansen voor onze kinderen. Hoewel de welvaart de afgelopen jaren toe nam, zien we dat nog steeds niet ieder kind gelijke kansen heeft om van die welvaart mee te profiteren. We zien dan ook helaas dat steeds meer jongeren onzekerder zijn over wat de toekomst gaat brengen. D66 vindt dan ook dat we moeten streven naar radicale kansengelijkheid voor ieder kind. Gelijke kansen om naar school te gaan en zijn of haar talenten te ontwikkelen. Gelijke kansen om te sporten en te bewegen. Gelijke kansen om gezond en gelukkig op te groeien. Binnenkort komt ook het nieuwe armoedebeleid naar de raad. D66 wil dat ook daarin gelijke kansen voor kinderen een prominente plek krijgt. 

Motie investeren in kinderen

Het college reageerde hierop dat de motie nogal dwingend was, maar voorzitter volgens ons zijn gelijke kansen voor kinderen ook verschrikkelijk belangrijk.

Iedere kind een keer in de gemeenteraad geweest net zoals bij de Tweede Kamer

link naar de motie :INVESTEER IN DE TOEKOMST

Gezond klimaat

D66 wil bouwen aan een duurzaam Breda met een gezond klimaat. Een fijne plaats om te wonen nu anno 2018, maar ook in 2050. Daarom investeren we in een groene omgeving, met schone lucht, zo min mogelijk geluidshinder, fietspaden, zonnepanelen, isolatie van gebouwen, ledverlichting, biodiversiteit en versterking van natuurgebieden. Geen gemakkelijke opgave maar dogma’s gaan het klimaat niet verder helpen. Zo is het bijvoorbeeld per 1 juli 2018 verplicht om gasloos te bouwen voor nieuwbouwwoningen. Echter vernamen dat die niet geld voor nieuwbouwwoningen die in bijvoorbeeld een oud bedrijfsgebouw worden gerealiseerd. Dan is gasloos bouwen nog niet verplicht.

Een gekke gedachte toch? Maar als we daar een motie voor indienen, krijgen we van het College te horen dat ze dat onmogelijk achten. Maar niks is onmogelijk voorzitter. Als er maar een wil is, dan is er ook een weg. Misschien niet via de weg van verplichtende voorwaarden, maar misschien wel via de weg van de verleiding met lef en liefde.

Motie gasloos bouwen

Voorzitter, Zoals gezegd zetten we stevige en realistische stappen op weg naar een beter klimaat. Een klimaatneutraal Breda. Daarvoor hebben we afgelopen periode de duurzaamheidsvisie vastgesteld. Een ambitieus document dat een gemeentebrede reikwijdte kent.

 • Van afval naar grondstof;
 • Van klimaatadaptie tot klimaatmitigatie;
 • Een van energie besparen tot duurzame mobiliteit.

Tegenwoordig zeggen ze wel eens: Parijs is nog ver? Maar hoe ver, dat weten we niet? Vroeger losten mijn ouders dat op door een kaart te lezen en stap voor stap de route uit te stippelen. Vanaf de achterbank kan ik u verzekeren, dat ging niet altijd even goed. Maar we kwamen er altijd wel, op tijd. Laten wij de voortgang van de klimaatdoelstellingen dus ook goed uitstippelen, zodat we hier in Breda, op tijd in Parijs aankomen.

link naar de motie :GASLOOS BIJ TRANSFORMATIE

Motie duurzaamheidsbegroting

Voorzitter, Ja wij staan voor grote uitdagingen, maar als we Breda duurzaam en gezond door willen geven aan de volgende generaties. Moeten we investeren in gelijke kansen voor kinderen, een gezond klimaat en een gezond huishoudboekje.

link naar de motie : KLIMAATBEGROTING

Voorzitter, Ja wij staan voor grote uitdagingen, maar als we Breda duurzaam en gezond door willen geven aan de volgende generaties. Moeten we investeren in gelijke kansen voor kinderen, een gezond klimaat en een gezond huishoudboekje.

 • D66 pakt aan en is ambitieus
 • D66 neemt de verantwoordelijkheid
 • D66 werkt samen en verbindt

Samen voor een gezond en duurzaam Breda