Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 30 juni 2018

Ondersteuning jonge mantelzorgers

De fractie van D66 Breda ziet, samen met SP en PvdA, een voortrekkersrol weggelegd voor Breda in de ondersteuning van jonge mantelzorgers en onderschrijft hiermee de oproep van minister de Jong.

Van alle jongeren in Nederland is één op de vier een jonge mantelzorger, zij groeien op met de zware taak om onbetaald te zorgen voor een langdurig ziek of anderszins hulpbehoevend familielid.

Net als de minister, zou ook D66 Breda graag zien dat jonge mantelzorgers eerder en beter in beeld komen en dat ervoor gezorgd wordt dat deze kinderen de juiste hulp en ondersteuning krijgen.
Om deze redenen hebben wij, samen met de fracties van SP en PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

U kunt de vragen en de antwoorden hierop hier lezen.