Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 juni 2018

De wethouders en nieuwe raadsleden voor D66 Breda 2018-2022

D66 Breda presenteert met trots haar twee wethouders en twee nieuwe raadsleden.

De fractie van D66 Breda heeft er eensgezind voor gekozen om Paul de Beer en Marianne de Bie wederom naar voren te schuiven als kandidaten voor het wethouderschap voor de periode 2018-2022. “Marianne en Paul genoten al een keer eerder het vertrouwen van D66 Breda en hebben de afgelopen drie jaar hun sporen meer dan verdiend. We zijn dan ook blij dat ze willen doorgaan op de ingeslagen weg door zich als wethouder nog eens vier jaar in te zetten voor ons mooie Breda, waarbij zij in grote mate de steun genieten van de gemeenteraad”, aldus Tim van het Hof, fractievoorzitter van D66 Breda.

Marianne de Bie heeft zich de afgelopen jaren een zeer verdienstelijk wethouder getoond met de portefeuilles Arbeidsmarkt, Sociale zaken en Cultuur. Met haar pragmatische en kundige instelling heeft ze grote slagen kunnen maken in dossiers die zich al jaren in een impasse bevonden. Ze wist de moeilijke kwestie over het Stedelijk Museum Breda eindelijk tot een goed einde te brengen en ze heeft knopen doorgehakt inzake de verbouwing van poppodium Mezz. De komende jaren mag Marianne haar tanden zetten in de portefeuille Onderwijs, Jeugd en Cultuur. Marianne laat weten blij te zijn met het vertrouwen dat ze van D66 Breda krijgt om nog een periode wethouder van onze prachtige stad te zijn. Marianne; “Ik heb er veel zin in!”

Paul de Beer heeft de afgelopen jaren eveneens hard aan de weg getimmerd met de portefeuilles Financiën, Duurzaamheid, Sport en Toezicht & handhaving (coördinerend). Hij heeft als wethouder en sportliefhebber pur sang, sportaccommodaties vernieuwd, evenementen als de Champions Trophy naar Breda weten te halen en ervoor gezorgd dat er een Topsportcentrum in Breda zal komen. Tevens heeft hij grote slagen weten te maken op het gebied van duurzaamheid, iets wat hem zeer aan het hart gaat, onder andere door vergroening van de stad en verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en wagenpark van de gemeente. Paul is geen uitdaging uit de weg gegaan. Ook de komende periode zal weer uitdagend worden voor Paul nu hij als wethouder de portefeuille Ruimtelijke Ordening, Stedelijke Ontwikkeling, Klimaatadaptie, NAC en Vastgoed voor zijn rekening zal nemen maar, aldus Paul: “Ook de komende periode zet ik me graag in voor de mooie gemeente Breda”

Met het vertrek van Paul en Marianne richting het wethouderschap, komen er binnen de fractie van D66 Breda twee raadszetels vacant. Patrick Smans en Joek van Pul liepen al geruime tijd warm langs de lijn en zijn er nu helemaal klaar voor om het stokje van Paul en Marianne over te nemen en zich als raadslid in te gaan zetten voor D66 Breda.

Patrick Smans kan reeds bogen op een ruime ervaring in het politieke speelveld. Hij heeft lange tijd een bestuursfunctie vervuld bij de Jonge Democraten en loopt al een aantal jaren mee met de fractie van D66 Breda als burgerraadslid. Patrick heeft al doende een flinke staat van dienst opgebouwd. Of het nu over duurzaamheid gaat, over ruimtelijke ordening, mobiliteit, financiën of wat dies nog meer zij, Patrick heeft laten zien dat hij in staat is zich een dossier binnen no time eigen te maken, waarbij hij met het oog van de market analist die hij is, zich verdiept tot in het kleinste detail. Als Patrick ergens voor gaat, dan gaat hij er 100% voor, getuige bijvoorbeeld zijn inzet op het dossier over de Zuidelijke Rondweg en de motie Clubcultuur in Breda.  Patrick: “De progressief-liberale gedachte vormt de basis van mijn eigen normen en waarden. Het is belangrijk dat we ons daarbij niet door de waan van de dag laten leiden, maar vast blijven houden aan onze idealen en van daaruit de nuance en verbinding zoeken. Daarbij kijk ik over grenzen heen en wil ik toekomstige, geografische, individuele en maatschappelijke belangen verbinden

Hoewel Joek van Pul relatief nieuw is in de Bredase Politiek, is politiek voor hem geen onbekend terrein. Joek is achter de schermen van D66 actief geweest o.a. als bestuurslid bij de afdeling van D66 Breda en hij levert al geruime tijd wekelijks zijn input aan de vergadertafel van de fractie. Hockeyer Joek is een sportman in hart en nieren, een onderwerp dat dan ook zijn warme belangstelling geniet.
Joek: “Naast de studenten kunnen ook alle sporters van Breda op mijn aandacht rekenen. Voor mij is sport en in het bijzonder hockey altijd een manier geweest om mijzelf te ontspannen en te ontwikkelen. Samen met D66 Breda wil ik elke sporter in Breda de mogelijkheid geven om op zijn of haar niveau alles uit de sport te halen wat er in zit”.
In het dagelijkse leven is Joek docent Maatschappijleer aan de Nassau in Breda. Vanuit deze achtergrond zal Joek met de frisse blik die we van hem al hebben gezien, zeer zeker een goede D66 bijdrage gaan leveren aan de Bredase politiek.