Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 10 april 2018

Coalitie VVD-D66-PvdA in de maak

 In 2014 haalde D66 een monsterzege met acht zetels. Op 21 maart 2018 haalde D66 zes zetels bij de Gemeenteraadsverkiezingen. Dit is, hoewel we een klein verlies hebben geleden, een van de beste resultaten van D66 ooit in Breda waar we nu met het CDA de gedeelde tweede partij zijn. Een mooie waardering voor de inzet van D66 fractie en wethouders van afgelopen jaren.
Met 11 zetels werd de VVD de grootste partij in Breda. Enkele dagen na de verkiezingen droegen zij Bert Wijbenga van Nieuwenhuizen voor als informateur. Als directeur van een grote woningbouwcorporatie en voormalig korpschef bij de politie beschikt Bert over veel kennis over de publieke sector, maar nog belangrijker heeft hij goed oog voor de maatschappelijke uitdagingen. Gelet op de grote maatschappelijke opgaven voor de komende jaren, zoals goede zorg, voldoende woningen, duurzame transitie en kansen voor iedereen, kon deze voordracht op de instemming van D66 rekenen.
De afgelopen weken heeft D66 gesprekken gevoerd met de informateur en andere partijen. In samenspraak met de fractie en het afdelingsbestuur gaven zij de volgende uitgangspunten mee voor een nieuw samen te stellen coalitie:
• Een nieuwe coalitie moet links en rechts verbinden. Hierdoor verbind je niet alleen verschillende kleuren binnen het politieke spectrum, maar zorg je er ook voor dat het nieuwe stadsbestuur oog heeft voor alle groepen in de samenleving.
• We kiezen voor een professioneel en stabiel bestuur. Fracties die opereren als een team, bestuurlijke kwaliteit en met het primaat bij de raad, zo zorg je ervoor dat Breda een bestuur krijgt dat aanspreekbaar en betrouwbaar is.
• We bouwen verder op het ambitieniveau van de afgelopen jaren. De afgelopen jaren heeft D66 samen met de VVD, SP en PvdA flinke stappen gezet, denk daarbij aan de duurzame transitie, doorontwikkeling sportbeleid, het Verhaal van Breda etc. Dat ambitieniveau moet worden vastgehouden en waar nodig moeten er extra stappen worden gezet, bijvoorbeeld als het gaat om voldoende woningen.
• We zetten in op een coalitieakkoord op hoofdlijnen en werken met alle partijen aan een raadsprogramma. We timmeren niet alles dicht, maar laten ruimte om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen en staan open voor goede ideeën van anderen.
Nu, een paar weken na de verkiezingen en na vele gesprekken, die stevig op de inhoud en uitgangspunten gevoerd zijn, gaan we verder, en stelt de informateur een coalitie van VVD, D66 en PvdA voor.
Bij aanvang van de gesprekken had D66 Breda andere voorkeuren qua samenstelling. D66 Breda was graag verder gegaan in de huidige samenstelling (VVD, D66, PvdA, SP) en had anders de voorkeur gehad voor een samenstelling van VVD, D66, PvdA, GroenLinks. Beide combinaties bleken op basis van de gesprekken die de informateur voerde met alle partijen niet haalbaar.
Hoewel we onze voorkeursscenario’s niet gehaald hebben, voldoet de voorgestelde coalitie wel aan de eerder meegegeven uitgangspunten voor een nieuwe coalitie. Na een constructief gesprek met de VVD en PvdA is D66 positief over het advies van de informateur. Mede ook omdat beide partijen de wens onderschrijven om een coalitieakkoord op hoofdlijnen te schrijven met een uitgestoken hand naar de andere politieke partijen. 50Plus heeft daarbij aangegeven dat het mogelijk gedoogsteun wil geven op voorwaarden dat in het nieuwe akkoord voldoende aandacht is voor ouderenbeleid. Ondanks de teleurstelling bij andere partijen, waar we alle begrip voor hebben, zien we een bereidheid bij alle partijen om samen te werken. D66Breda staat daar voor open en zal de komende weken dan ook proactief met hen het gesprek voeren op welke onderwerpen zij willen meedoen.
Tim van het Hof