Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 februari 2018

De Zuidelijke Rondweg is dichtgeslibd

De Zuidelijke Rondweg is dichtgeslibd

Er ligt op dit moment een plan voor om deze belangrijke verkeersader voor Breda te herontwikkelen.

En dat is belangrijk volgens D66, want het verkeer staat op de Zuidelijke Rondweg elke dag vast van de A27 tot de A16 en andersom.

In het huidige plan, dat door het college is voorgesteld, zit een aantal maatregelen dat de doorstroming bevordert.

Zo zien we een betere ontsluiting van het verkeer dat vaststaat in de tunnel en op de Franklin Rooseveltlaan richting beide snelwegen.
Hierdoor zal de doorstroming verbeteren en daarmee zal ook de lucht- en geluidskwaliteit verbeteren.

Maar daarmee zijn we er nog niet, want van de huidige maatregelen wordt aangegeven dat ze binnen 5 tot 10 jaar achterhaald zijn en dat de Zuidelijke Rondweg opnieuw vast zal komen te staan.

Wat D66 betreft is het dan ook nodig om snel goed onderzoek te doen naar aanvullende maatregelen en alternatieven.

Te denken valt daarbij aan ondertunneling, het ongelijkvloers maken van kruispunten of het instellen van een milieuzone, waarmee we doorgaand vrachtverkeer weren. Om dat te bereiken hebben we een motie ingediend, die tijdens het BredaasbeRaad van 8 februari jl. is aangenomen.

D66 staat voor goede bereikbaarheid en doorstroming, maar ook voor duurzame en structurele oplossingen en een goede lucht- en geluidskwaliteit.

Zo kijken we niet alleen naar oplossingen voor de Zuidelijke Rondweg, maar willen we toe naar een masterplan mobiliteit voor een betere bereikbaarheid en doorstroming in heel Breda.