Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 9 februari 2018

Winkeltijden en de vrijheid van ondernemers

Het beleid voor de winkeltijden in Breda wordt aangepast. Aangepast omdat er een maatschappelijke vraag is voor een verruiming. Allereerst hebben consumenten met hun koopgedrag om verdere verruiming gevraagd. Ze zijn blij met de mogelijkheid om buiten hun eigen werktijden hun boodschappen te kunnen doen.

Deze winkeltijdenverordening is vooral een zaak van belang voor retailondernemers. Er ligt een heldere vraag tot verruiming van de winkeltijden, met name van de supermarkten in Breda en bij ondernemers op de woonboulevard, met de nadruk op de zondag. Voor de kleine ondernemer, voor de MKB’er zal deze aanpassing nauwelijks verschil maken. Natuurlijk kunnen ze zélf blijven kiezen op welke momenten ze open zijn en dat doen ze ook nu al. Een MKB’er maakt daarin andere afwegingen dan een landelijke supermarktketen. En we zijn blij dat Breda veel inventieve MKB’ers kent, die dankzij onderscheidend aanbod hun klanten weten te binden.

Tijdens de oordeelsvorming sprak D66 haar zorg uit over de landelijke trend dat pandeigenaren aan ondernemers dwingend opleggen binnen bepaalde venstertijden open te zijn. Een fietsenmaker uit Groningen heeft een boete gekregen omdat hij er voor koos op zondag dicht te zijn. De boete werd hem opgelegd door de pandeigenaar. Dit is de wereld op z’n kop, dit vindt D66 ongewenst en we staan hierin niet alleen. Ook de landelijke politiek lijkt dit geen goede ontwikkeling, het is een beperking van de vrijheid van de ondernemer. Staatssecretaris Mona Keizer kondigde aan dat de winkeltijdenwet op dit punt wordt aangepast. Maar we hebben als lokaal bestuur hierin ook verantwoordelijkheid.

Om er zeker van te zijn dat in Breda ondernemers in vrijheid hun afwegingen kunnen maken over hun winkeltijden, diende D66 de motie “Winkeltijden en de vrijheid van ondernemers” in welke werd aangenomen.

De tekst is de bijdrage van Frank Toeset tijdens het debat.