Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 23 januari 2018

Vragen en antwoorden over gasloos bouwen en inkeerregeling

Vorige week werd in Den Haag het gasdebat gehouden. Centraal daarin staat het vervallen van de zogenaamde ‘aansluitplicht’ van nieuwbouw op het aardgasnetwerk. Vooruitlopend op het vervallen van de aansluitplicht heeft netbeheerder Stedin aangekondigd een inkeerregeling in het leven te roepen om ervoor te zorgen dat geplande nieuwbouwprojecten alsnog niet op het aardgas worden aangesloten . Een mooie ontwikkeling vindt D66, want zo dragen we niet alleen bij aan de Klimaatdoelen, maar zadelen we huiseigenaren ook niet op met investeringen om alsnog van het gas af te gaan.

In Breda hebben we ook de ambitie om zo snel mogelijk van het gas af te gaan. Op onze vragen van juni 2017 antwoordde het College dat zij, zowel voor nieuwbouw als voor bestaande bouw, met plannen zou komen om de woningen zo snel mogelijk niet meer aan te sluiten op het aardgasnetwerk. In overleg met netbeheerder Enexis en ontwikkelaars zou Gemeente Breda tot een inkeerregeling, zoals hierboven besproken, kunnen komen.

D66 heeft de volgende vragen voor het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Kent het College de inkeerregeling van netbeheerder Stedin?
  2. Hoe staat het met de plannen van de Gemeente Breda om nieuwbouw niet op het aardgas aan te sluiten?
  3. Hoe staat het met de plannen om bestaande bouw van het gas af te halen?
  4. Heeft het College al contact met netbeheerder Enexis en ontwikkelaars om het aantal gasaansluitingen voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw, in Breda terug te brengen en te vervangen voor duurzamere methode voor verwarming van woningen?
  5. Is het College bereid om samen met netbeheerder Enexis te onderzoeken of een dergelijke inkeerregeling ook in Breda in het leven geroepen kan worden? In afwachting van uw antwoord,

Lees hier de antwoorden van het College van Burgemeester en wethouder op deze vragen.