Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 januari 2018

D66 Breda maakt met ‘Breda durft’ gezonde en duurzame keuzes

D66 Breda maakt met ‘Breda durft’ gezonde en duurzame keuzes

Woensdag 10 januari 2018 hebben de leden van D66 Breda het verkiezingsprogramma ‘Breda durft’ voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 unaniem vastgesteld. Voor de raadsperiode 2018-2022 zet D66 Breda in op goed onderwijs, goede zorg en een goed klimaat in Breda.

Input
De afgelopen maanden is door de leden hard gewerkt aan het verkiezingsprogramma. Tijdens werkbezoeken werden we bijgepraat over dilemma’s en kansen door onder andere onderwijsinstelling ROC West-Brabant, Zorg voor Elkaar Breda, cultuurinitiatief The Blind Walls Gallery, het Stedelijk Museum Breda en tijdens een duurzaamheidswandeling. Bovendien hebben vele inwoners en organisaties ons van input voorzien over wat zij denken dat nodig is om Breda verder te brengen.

Keuzes
De leden konden tijdens de ledenvergadering nog toevoegingen aanbrengen waarna het programma definitief is vastgesteld. “Dit verkiezingsprogramma durft een aantal keuzes te maken, waarmee we Breda samen vooruit brengen”: aldus de trotse lijsttrekker Tim van het Hof. Zo spreekt D66 Breda zich duidelijk uit over het zo snel mogelijk aan de slag gaan met gasloos bouwen, het sluiten van een convenant tussen het Bredase onderwijsveld en het bedrijfsleven om de arbeidsmarkt te versterken, de inzet op preventie in de gezondheidszorg en de aandacht voor mobiliteit om de stad bereikbaar en schoon te houden.

Presentatie
De geïnteresseerde lezers moeten nog even geduld hebben, de opmaak van het programma en de wijzigingen vanuit de leden worden zo snel mogelijk verwerkt. Op woensdag 21 februari wordt het programma officieel gepresenteerd aan Breda, maar in het bijgevoegde filmpje alvast een impressie.