Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 november 2017

Stop schadelijke uitstoot stadsbussen

Nagenoeg de voltallige gemeenteraad van Breda wil dat er zo snel mogelijk gereden gaat worden met emissieloze stadsbussen

Duurzaam
D66 is ervan overtuigd dat er geen grenzen aan groei zijn, maar wel aan wat de aarde aankan. We leven alsof we reserveplaneten hebben, terwijl het broeikaseffect toeneemt en dieren en plantsoorten uitsterven. We moeten over op duurzame energie, duurzame landbouw, duurzame mobiliteit en een circulaire economie.

Verbrandingsmotoren:
Bijna alle bussen in het Nederlandse openbaar vervoer, ook in Breda, rijden met verbrandingsmotoren, welke schadelijke stoffen uitstoten. Slecht voor de luchtkwaliteit en de gezondheid. Co2 is veroorzaker van het broeikaseffect.

Zero-emissie
Bussen zonder verbrandingsmotor, de zero emissiebussen, zijn schoner en veroorzaken ook minder geluidsoverlast en trillingen. De elektriciteit waar de bus op rijdt komt uit een accu, een bovenleiding of uit een brandstofcel, die gevoed wordt met waterstof.

Busconcessie Breda
Bij de vorige aanbesteding was het al de bedoeling dat Breda als eerste stad van Europa, over zou gaan op elektrische bussen in het OV dit is vandaag de dag echter nog steeds niet het geval en er liggen ook nog geen concrete plannen voor. Momenteel vinden er wel oriënterende gesprekken plaats voor een nieuwe busconcessie, een uitgelezen moment om de overstap naar uitstootloos openbaar vervoer te maken.

Motie 
Wil Breda, zoals afgesproken in 2044, CO2 neutraal zijn dan moet er actie worden ondernomen. De Bredase fracties van GroenLinks, SP, PvdA, D66, Breda97, BOB, Volkspartij, CDA, Peter Elbertse en Trots dragen daarom middels een motie het College van Burgemeester en Wethouders op om ervoor te zorgen dat er met de nieuwe busconcessie in 2023 emissieloze en dus duurzame bussen in Breda rijden.

Gezonde lucht, begin vandaag!
D66: “Maak het openbaar vervoer uitstootvrij, stimuleer elektrisch rijden en bescherm inwoners van de binnenstad tegen giftige uitlaatgassen. Kortom: doe wat redelijkerwijs mogelijk is om de lucht in Breda en in Nederland gezond te maken. En begin daar niet morgen mee, maar vandaag!”

Lees hier het artikel in BN de Stem hierover