Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 23 oktober 2017

Vragen en antwoorden over uitbreidingsvergunning geitenhouderij Teteringen

In BN/DeStem stond afgelopen week dat er een uitbreidingsvergunning is verleend aan een geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen. Het betreft een uitbreiding van 900 naar 1.200 geiten. Hoewel het niet de keuze is van D66 om bij iedere uitbreiding aan te slaan, hebben we toch gemeend er goed aan te doen de schriftelijke vragen zoals hieronder gesteld, mede in te dienen. D66 staat voor transparantie en geeft er de voorkeur aan om vooraf helderheid aan de inwoners te verschaffen en D66 is met name benieuwd of er, nog voordat de recente richtlijn vanuit PS zijn gekomen, nog meer uitbreidingsvergunningen zijn afgegeven, en hoe gemeente Breda daar mee omgaat.

De schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders zoals gesteld door de Bredase fracties van PvdA, GroenLinks, D66 en SP:

Geacht college,

Vanmorgen lazen we in BN/DeStem dat een geitenhouderij aan de Blauwhoefsedreef in Teteringen een vergunning heeft gekregen om uit te breiden. De uitbreiding is inmiddels al in vergevorderd stadium. Binnenkort breidt de geitenhouderij uit van de huidige 900 geiten naar 1.200 stuks. BN/DeStem meldt dat omwonenden bezorgd en boos zijn.

 

Begin juli besloot de provincie Noord-Brabant tot een bouwstop (moratorium) met betrekking tot geitenstallen, in afwachting van een extra onderzoek naar de gezondheidsrisico’s. Uit het recent uitgebrachte rapport ‘Veehouderij en Gezondheid Omwonenden’ blijkt dat er een verhoogde kans op longontsteking is voor mensen die in een straal van 2 kilometer rondom een geitenhouderij wonen. Het is op dit moment onbekend waardoor dit verhoogde risico ontstaat. Er is dan ook vervolgonderzoek nodig naar de oorzaak van dit risico. Vanuit het voorzorgsprincipe heeft de provincie daarom bepaald dat nieuwe geitenhouderijen en uitbreidingen van bestaande geitenhouderijen tot 2020 niet worden toegestaan.

 

Bij een eerdere vergunningaanvraag voor een geitenhouderij in Bavel heeft een brede geleding van de politiek zijn zorgen geuit met betrekking tot dergelijke grote geitenhouderijen dichtbij stedelijk gebied. Dit heeft er toe geleid dat de desbetreffende geitenhouderij in Bavel er niet meer komt. Bovenstaande partijen maken zich nu ook druk over het effect van de uitbreiding van de geitenhouderij in Teteringen en hebben  daarover de volgende vragen aan het college:

 

  • Deelt u het voorzorgsprincipe dat de provincie hanteert met betrekking tot (mogelijke) gezondheidsrisico’s bij geitenhouderijen? Hoe geeft u invulling aan dit principe?

 

  • Deelt u de mening dat een uitbreiding van geitenstallen op Bredaas grondgebied niet wenselijk is, totdat er aanvullende onderzoeken hebben plaatsgevonden?

 

  • Waarom is het de gemeente Breda, ondanks de bouwstop (moratorium), niet gelukt om de uitbreiding van de geitenboerderij tegen te houden? Welke stappen heeft u ondernomen om de uitbreiding te voorkomen?

 

  • Zijn er nog vergelijkbare situaties, waarbij er feitelijk nog mogelijkheden aanwezig zijn om geitenhouderijen uit te breiden? En welke maatregelen kunt u inzetten om (ook) deze uitbreidingen te voorkomen?

 

  • Heeft de gemeente nu nog middelen om de uitbreiding van de geitenboerderij in Teteringen tegen te houden? Zo ja, bent u bereid om deze in te zetten? Zo nee, waarom niet?

 

In afwachting van uw antwoorden en met vriendelijke groet,

 

 

Rob Sips                             Merijn Scheifes                               Maddy van Hemel                          René Spiegels

PvdA Breda                       GroenLinks Breda                          D66 Breda                                        SP Breda

Lees hier het antwoord van het College op deze vragen.