Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 20 augustus 2017

Het nieuwe vergaderen van Gemeenteraad Breda

De gemeenteraad vergadert vanaf 7 september 2017 op een nieuwe manier. De besluitvorming van de gemeenteraad vindt voortaan plaats in een drietal vergaderfases. Door deze nieuwe werkwijze:

  • Ontstaat er meer zinvolle interactie met inwoners waardoor hun inbreng een belangrijkere plaats krijgt. Inwoners krijgen daarmee meer invloed.
  • Kan de gemeenteraad meer zijn eigen agenda bepalen
  • Is er meer ruimte voor onderling debat op politieke standpunten

De drie vergaderfases

Beeldvorming

Tijdens deze vergaderfase kan er op initiatief van de raad zelf, het college van B&W, inwoners of organisaties een beeldvormende sessie worden ingepland om de gemeenteraad te informeren over een bepaald onderwerp. Raadsleden kunnen luisteren, vragen stellen, kennis inwinnen en inwoners kunnen inspreken en hun visie en argumenten presenteren. Tijdens de beeldvormingsfase is er geen ruimte voor debat.

Oordeelsvorming

Het hoofddoel van de oordeelsvormende fase is dat raadsleden en fracties tot standpunten komen. Er vindt discussie plaats op basis van inhoudelijke argumenten en politieke standpunten.

Besluitvorming

Hamerraad
Eenvoudige besluiten, waar geen verder debat bij nodig is, kunnen na beeld- en/of oordeelsvorming gemakkelijk en snel worden ‘afgehamerd’. Tijdens zo’n ‘hamerraad’ worden geen argumenten meer uitgewisseld, maar wordt er alleen gestemd door de raadsleden.

Debatraad
Als besluitvorming na de beeldvormings- en oordeelsvormingsfase wel verdere verdieping nodig heeft, bijvoorbeeld omdat er moties of amendementen zijn ingediend, wordt dit besproken in een debatraad.

Hoe ziet een vergaderavond eruit?

Iedere donderdagavond (met uitzondering van feestdagen en schoolvakanties) is er vanaf 19.30 uur een gemeenteraadsvergadering in het Stadhuis. Inwoners kunnen deze vergaderingen bijwonen in het Stadhuis (ingang Stadserf). Ook is de vergadering via een livestream te volgen.

De donderdagvergadering start altijd met de besluitvormingsfase. Hiervoor zit de voltallige gemeenteraad bij elkaar. Deze besluitvorming vindt drie keer per maand plaats in een hamerraad (kwartier) en één keer per maand in een debatraad (avondvullend).

Na de hamerraad worden er diverse onderwerpen besproken in beeld- en oordeelsvormingsfase. Dit gebeurt in drie rondes, met drie gelijktijdige sessies in verschillende ruimtes. De onderwerpen en bespreekfases zijn voorafgaand aan de vergadering te vinden via het vergaderschemaRaadsleden worden tijdens deze vergaderingen bijgestaan door burgerraadsleden.

bron: www.breda.nl