Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 juli 2017

Breda krijgt een Duurzaamheidscentrum!

Tijdens de raadsvergadering van 12 juli 2017 is het raadsvoorstel om te komen tot de realisatie van een Duurzaamheidscentrum unaniem aangenomen!

Duurzame samenleving
D66 streeft sinds jaar en dag naar een duurzaam sterke samenleving, een samenleving die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoeften te voorzien.

Motie
Vanuit deze gedachte is in 2016 door D66 Breda de motie Duurzaamheidscentrum geïnitieerd en unaniem aangenomen door de Bredase gemeenteraad.
In deze motie, die samen met PvdA, Groen-Links en SP werd ingediend, werd het College opgeroepen om in Breda een Duurzaamheidscentrum op te richten, met een online en offline informatiepunt.

Duurzaamheidscentrum
Met een duurzaamheidscentrum wil D66 Breda de Bredanaars laten zien welke kansen er voor hèn liggen in een steeds duurzamer Breda. Het centrum kan onder andere helpen door inwoners op maat gesneden advies te geven over welke duurzame investeringen men zelf kan doen om zo de energierekening lager te krijgen.
Faissal Boulakjar: “Er gebeuren in Breda al veel mooie dingen op het gebied van duurzaamheid. Steeds meer organisaties, inwoners en bedrijven komen met initiatieven om met elkaar en met de overheid te werken aan de Bredase duurzaamheidsdoelstellingen. D66 Breda ziet een Duurzaamheidscentrum dan ook als verbinder, inspirator en aanjager om deze duurzame initiatieven te realiseren.”

Raadsvoorstel aangenomen
Met het aannemen van het raadsvoorstel tijdens de raadsvergadering van 12 juli j.l. is het dan zo ver: Breda krijgt een duurzaamheidscentrum en gaan we weer een stapje verder in het realiseren van de duurzame ambities van Breda!