Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 11 juli 2017

Doortrekken Nieuwe Mark

“Overigens zijn wij van mening dat de haven heropend moet worden”
Met deze zin sloot D66 lange tijd de raadsvergaderingen in Breda af. Het was een kwestie van een lange adem maar nu gaat een door D66 langgekoesterde wens dan eindelijk in vervulling: het afronden van de Nieuwe Mark richting het zuiden.

Fase 3
Fase 1 en 2 van de Nieuwe Mark waren al gestart: de Haven werd 10 jaar geleden heropend en langs de Markendaalseweg werd een deel van de Nieuwe Mark aangelegd. De derde fase liet mede door de financiële crisis nog op zich wachten. Dat wachten is nu voorbij. De schetsen liggen er en op internet circuleert een animatiefilmpje wat deze derde fase aanschouwelijk maakt.

Traject
Het traject loopt straks langs het noordelijk deel van de Seelig-kazerne, het Groot Arsenaal, gaat verder aan de andere kant van de Fellenoordstraat en komt uit in de singel bij Markendaalseweg/Vredenburchsingel, daarna mondt de rivier uit in de Aa of Weerijs.

Bevaarbaar
Vandaag de dag is het huidige deel van de Nieuwe Mark nog ondiep en niet bevaarbaar. Financieel en technisch gezien is het echter mogelijk deze uit te diepen en bevaarbaar te maken. D66 is voorstander van een duurzame en bevaarbare Nieuwe Mark, die als motor voor de stedelijke vernieuwing zal dienen hetgeen weer goed is voor de stad en haar inwoners. Een punt van aandacht zijn zeker de kosten, D66 heeft ervoor gepleit dat cofinanciering een belangrijk element zal zijn bij het realiseren van dit plan.

Gedicht
“je ziet reeksen water komen, hoort de tongen samengaan
of ze geliefden zijn, zo praten zij, die alle taal verstaan”
Yvonne Né

D66 heeft ervoor gepleit dat bovenstaand gedicht van Yvonne Né wat op de huidige brug staat, bewaard moet blijven. Inmiddels heeft Reginald Kluijtmans de toezegging gekregen dat het gedicht in samenspraak met de dichteres en de omgeving, een nieuwe plek zal krijgen na de onvermijdelijke vervanging van de brug bij de Trapkes.

foto’s: Reginald Kluijtmans