Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 juni 2017

D66 Breda: Havenkwartier een unieke kans voor Breda

Unieke wijk

Op 1 juni stond in BN de Stem: ‘woonlocatie Backer en Rueb komt in stroomversnelling’.

Maddy van Hemel: “ D66 is groot pleitbezorger voor ontwikkeling van het Havenkwartier.  Hierdoor ontstaat namelijk een unieke wijk waarin wonen, werken en recreëren met elkaar verbonden worden. Een wijk waar ruimte is voor creatieve en culturele initiatieven en waar industrieel erfgoed behouden blijft. Een betere kans om zo’n unieke wijk met wonen, werken en verblijven aan het water aan de stad toe te voegen komt er niet’”.

Ontwikkeling

Met het vertrek van papierverwerker Van Puijfelik Recycling aan de Speelhuislaan rees de vraag wat er met het terrein moet gebeuren. Bewoners van de wijk Belcrum zouden er het liefst een woonwijk zien verrijzen. D66 Breda heeft voortdurend in nauw contact gestaan met de wethouder, de stakeholders en bewoners van de Belcrum en stelden we vragen aan het College over de toekomst van dit terrein.  De wens van de bewoners lijkt nu in vervulling te gaan. Het College heeft namelijk met de ontwikkelaar Amvest en de curator een overeenkomst getekend waardoor de ontwikkelingen in een stroomversnelling komen.

Unieke locatie

Het terrein aan de Speelhuislaan ligt aan de Haven, een locatie die bij uitstek geschikt is voor recreëren in, aan en op het water maar zeker ook voor wonen. Tevens is het gebied gelegen in het zogeheten Havenkwartier, in dit gebied voert Gemeente Breda tot 2023 op deellocaties verschillende projecten uit, zoals Belcrum Beach en STEK.

Industrieel erfgoed

Mede door de inzet van de wijkbewoners blijft het industrieel erfgoed van de Backer en Rueb-fabriek voor een deel behouden. De zo markante Sheddaken worden geïntegreerd in de bouwplannen en een deel van de hallen zal worden hersteld om vervolgens een functie voor horeca en cultuur te krijgen. D66 Breda kan zich hier helemaal in vinden, historische gebouwen zijn immers belangrijke dragers van het erfgoed van onze stad en dorpen.

Klavers Jansen

Aan de overkant krijgt het Klavers-Jansen terrein, met onder andere Podium Bloos, een aansluiting op Via Breda als woonlocatie met veel groen en een creatief cultureel/cluster.

D66 Breda juicht deze ontwikkelingen toe en blijft deze de komende tijd goed volgen.

 foto’s: Maddy van Hemel