Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 10 juni 2016

Geslaagde D66 bijeenkomst 5 grootste Brabantse steden en PS

In het kader van de strategische afstemming tussen de D66 fracties in Brabant, heeft de fractie van D66 Breda op zaterdag 4 juni de tweede bijeenkomst georganiseerd voor de D66 fracties uit de vijf grootste steden in Brabant, Tilburg, Eindhoven, Helmond, Breda en  ’s Hertogenbosch, en de Provinciale Statenfractie.

Tijdens inhoudelijke sessies werden kansen en uitdagingen uitgewisseld op de thema’s duurzaamheid, arbeid, mobiliteit en het vluchtelingenvraagstuk. De komende tijd zullen de verschillende fracties de plannen die tijdens deze sessies zijn ontstaan, verder uitwerken.

Naast de Brabantse D66 fracties, was ook het regiobestuur te gast om te vertellen over de rol die zij vervullen om de onderlinge samenwerking te ondersteunen. Ruud van der Meer van het regiobestuur gaf voorts nog een presentatie over de geplande activiteiten op het gebied van talentontwikkeling en opleiding voor Brabantse D66 politici.

Naast de onderlinge samenwerking in Brabant is natuurlijk de verbinding met onze landelijke fractie van belang. D66 Tweede Kamerlid, Salima Belhaj was daarom op onze uitnodiging naar Breda gekomen om verschillende onderwerpen te bespreken en op te halen.

Het was een dag vol energie en mooie ideeën voor Brabant. D66 nu vooruit!

b5 ps