Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 april 2012

Kritiek op verhoging griffierechten

Met het voorstel tot verhoging van de griffierechten, wil het kabinet 240 miljoen euro bezuinigingen. De D66 Tweede Kamerfractie heeft zich, net als vele juridische en maatschappelijke organisaties tegen dit voorstel gekeerd.

Ook D66 Breda maakt zich grote zorgen over deze gang van zaken.  De verhoging werpt een enorme financiële drempel op voor de burgers om, in geval van een geschil met de overheid,  naar de bestuursrechter te stappen. In plaats van de €41,00  griffiekosten die men nu vooraf moet betalen, zal men straks € 250,00 moeten neertellen. Niet alleen voor de burger wordt de financiële drempel verhoogd, ook gemeenten zullen zich met veel hogere kosten geconfronteerd zien. In het geval een Gemeente in het ongelijk gesteld wordt,  zullen enorme bedragen moeten worden betaald oplopend tot wel €12500,00.

Kortom; verhoging van griffierechten  bemoeilijkt de rechtsgang voor burgers, tast hun rechtsbescherming tegen overheden aan èn leidt tot extra lastenverzwaring van Gemeenten.

D66 Breda zal zich hier met hand en tand tegen verzetten en roept het College op om er bij de minister op aan te dringen dit wetsvoorstel in te trekken.

bron foto: ANP