Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 16 april 2012

Duitse president mag spreken in Breda

Trias Politica, de scheiding van wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende macht is voor D66 onontbeerlijk voor een juiste balans van onze democratische rechtstaat.
Vanuit deze optiek staat voor D66 Breda, de juridische kwestie van oud SS-er en oorlogsmisdadiger Faber dan ook geheel los van de komst van de Duitse President Joachim Gauck .
Voor D66 Breda is president Joachim Gauck, als vertegenwoordiger van de Duitse staat, welkom op 5 mei.
Op die dag roepen we juist op tot tolerantie en vieren we het feit dat we een democratische rechtstaat hebben met daarin gelijke rechten en plichten voor ieder individu.
Lees hier het artikel hierover in BN de Stem.

hier