Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 3 januari 2011

D66 Breda blikt terug en vooruit

D66 Breda heeft sinds enkele jaren de traditie om rond de jaarwisseling een Nieuwjaarskrant rond te brengen. Ook afgelopen weken zijn er duizenden exemplaren verspreid in Breda. Met deze krant, die u hier online terug kunt vinden, geven wij graag een blik op het afgelopen jaar en het komende jaar.

D66 vindt dat verantwoording niet alleen rond verkiezingstijd plaats moet vinden. Wij brengen u graag op de hoogte van onze activiteiten van het afgelopen jaar. 2010 was natuurlijk het jaar van de verkiezingen. Voor D66 stonden deze in het teken van de stippen op de horizon: een economisch gezond, groen en levendig Breda en Nederland.

Ook laten wij u graag zien dat wij een ideeënpartij zijn, met plannen en vasthoudendheid. D66 is sociaal en volksvertegenwoordigend: wat D66-raadsleden voor ú gedaan hebben het afgelopen jaar kunt u teruglezen in de nieuwjaarskrant.

Een vooruitblik wordt gegeven door Paul de Beer, fractievoorzitter:

"Na 12 jaar oppositie zijn we deze raadsperiode weer coalitiepartij. Binnen het college van Burgemeesters en Wethouders wordt D66 vertegenwoordigd door Saskia Boelema, wethouder van Jeugd, Onderwijs en Financiën.  Juist deze items: investeren in jeugd, perfect onderwijs en financieel verstandig beleid, zijn voor D66 van groot belang. We schuiven de rekening niet door naar volgende generaties! D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Nu juist investeren in opleiding en kennis betekent ook investeren in het voorkomen van armoede. En wie zich niet kan redden, mag rekenen op een goed sociaal vangnet. 

Ons verkiezingsprogramma is de komende vier jaar onze leidraad. Een sociaal-liberaal Breda is voor D66 een Breda met goede voorzieningen op het gebied van onderwijs, sport en cultuur, een levendige stad met leefbare dorpen en wijken,  een duurzaam en groen Breda, een ondernemend Breda met meer werkgelegenheid en een stad met een professioneel stadsbestuur."