Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 1 februari 2010

D66 Breda op bezoek in Princenhage

Het dorp Princenhage werd op 30 januari bezocht door een afvaardiging van D66 Breda. Het winkelend publiek bij de supermarkten en op de Haagse Markt was positief.

Een tiental D66ers maakte, herkenbaar in witte jassen, een praatje met belangstellende voorbijgangers. Ze hielden een beperkte enquête onder het winkelend publiek en wezen op de online enquête voor bewoners van Princenhage die via saskiaboelema.nl te bereiken is.

Onderdelen van het verkiezingsprogramma van D66 Breda werden gedeeld door de mensen die bleven praten: groen gebied rond Princenhage moet niet verder aangetast worden, een brede school zou een aanwinst zijn, noodlokalen bij basisscholen moeten zo snel mogelijk door nieuwbouw vervangen worden, meer sportfaciliteiten in Princenhage. Ook konden veel mensen zich vinden in het idee om wethouders aanspreekpunt te maken voor een wijk of dorp van de gemeente Breda.

De Princenhagenaars die op deze zaterdagochtend hun boodschappen deden, zal het hoe dan ook niet zijn ontgaan dat 3 maart 2010 de gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, en D66 wees de voorbijgangers op de waarde van dit democratisch recht.

Voor meer foto's ga naar onze Flickr pagina.