Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 20 januari 2010

D66: ‘Geen parkeerplaatsen ten koste van Mastbosch en Markdal'

De gemeenteraadsfractie D66 kan zich niet vinden in de plannen voor extra parkeerplaatsen in het Mastbosch. De extra parkeerplaatsen gaan ten koste van het bos en leiden tot een

verdere verstening van het Markdal. De gemeenteraadsfractie D66 ziet liever dat alternatieven zoals betere parkeerroutes en strenge handhaving op drukke dagen worden uitgevoerd.

De afgelopen weken heeft de gemeenteraadsfractie D66 een groot aantal reacties ontvangen van bewoners, ondernemers en verenigingen op de ‘Visie verkeersproblematiek Mastbos’. Deze visie, opgesteld door het college van B en W van Breda, is in november 2009 vrijgegeven voor consultatie.

Gezien het grote aantal reacties op de voorgestelde plannen vindt de gemeenteraadsfractie het belangrijk haar standpunt helder te maken. De gemeenteraadsfractie D66 erkent dat op een aantal dagen per jaar het grote aantal bezoekers aan het Mastbosch leidt tot parkeeroverlast. D66 weerlegt de stelling van het college van B en W dat er sprake is van een tekort aan parkeerplaatsen. Uit het onderzoek van DUFEC, uitgevoerd in opdracht het college  van B en W, blijkt dat ook op heel drukke dagen niet alle parkeerplaatsen bezet zijn. Extra parkeerplaatsen aanleggen ten koste van het Mastbosch en een verdere verstening van het Markdal is  voor de gemeenteraadsfractie D66 dan ook geen aanvaardbare optie.

D66 is voorstander van alternatieve oplossingen. De parkeeroverlast op heel drukke dagen kan voorkomen worden door betere parkeerroutes, een betere bewegwijzering en het opnieuw aanbrengen van parkeervakken. Daarnaast wil D66 dat het college van B en W in overleg met bijvoorbeeld het Waterschap afspraken maakt om gebruik te maken van de aanwezige parkeervoorzieningen. Ten slotte is de gemeenteraadsfractie D66 voorstander van een veel actievere handhaving richting ‘fout’ parkeerders.